آمریکا، ترامپ

آمریکا: دیدار میان دو رئیس جمهوری که تا دو روز پیش از آن چشم دیدنِ یکدیگر را نداشتند

باراک اوباما رئیس جمهوری کنونی آمریکا دونالد ترامپ جانشین آیندۀ خود را در کاخ سفید پذیرفت و با وی در بارۀ روند «انتقال موفقیت آمیز» قدرت گفتگو کرد. تصویراین دو تن، که تنها تا دو روز پیش از آن بیزاری و بدبینی خود را نسبت به یکدیگر پنهان نمی کردند، بر چهرۀ دو آمریکائی که انتخابات اخیر ریاست جمهوری را رویاروی هم قرار داد پرده نمی کشد.

تبلیغ بازرگانی

باراک اوباما، رئیس جمهوری که جانشین آیندۀ وی، او را «نالایق و بدترین رئیس جمهوری آمریکا» توصیف کرده بود و دونالد ترامپ، که به گفتۀ میزبانش «خطری برای آمریکا» تلقی می شد، بیش از یکساعت و نیم در دفتر بیضی شکل ریاست جمهوری با یکدیگر گفتگو کردند. دونالد ترامپ این بار گفت که از دیدار باراک اوباما «مفتخر» است. وی افزود رئیس جمهوری کنونی آمریکا «مورد احترام» اوست و خواستار راهنمائی‌های وی شد.

ندکی پیش از این دیدار، دونالد ترامپ با هواپیمای شخصی خود به واشینگتن آمده و با اتوموبیلی که ریاست جمهوری به فرودگاه فرستاده بود به کاخ سفید هدایت شد. در پایان این دیدار دو طرف با لبخند در برابر خبرنگاران و عکاسان ظاهر شدند و هر دو گفتگوها را «سازنده» و «دوستانه» توصیف کردند.

باراک اوباما گفت «اولویّت من در دو ماه آینده تسهیل روند انتقال است به نحوی که موفقیّت رئیس جمهوری برگزیده تضمین شود» و خطاب به میهمان خود افزود «زیرا موفقیّت شما، موفقیّت کشور است». او همچنین بر اهمیّت «همکاری برای رویاروئی با چالش‌های فراوان پیش رو» تاکید کرد.

دونالد ترامپ نیز گفت «بیصبرانه در انتظارهمکاری با رئیس جمهوری» و بهرمند شدن از «راهنمائی‌های» وی است. رئیس جمهوری آینده آمریکا در بارۀ محتوای مذاکرات خود با باراک اوباما گفت مجموعه ای از موضوعات و مسائل مورد گفتگو قرار گرفت که «برخی از آنها خوشایند و برخی نیز دشوار بود».

باراک اوباما از مدیران و کارکنان کاخ سفید خواسته است نهایت همکاری را با نمایندگان رئیس حمهوری منتخَب بعمل آورند. جانشین باراک اوباما از حال تا هنگام بدست گرفتن رسمی امور در ٢٠ ژانویه سال آینده چندین بار در «دفتر بیضی شکل رئیس جمهوری» در کاخ سفید به آزمون و تمرین پرداخت تا از همان لحظۀ نخست کار برای رویاروئی با بحران های احتمالی آمادگی داشته باشد.

دونالد ترامپ پس از دیدار با باراک اوباما به کنگره رفت و با مسئولان جمهوری خواه گفتگو کرد. وی گفت «بر اساس تعهدات صورت گرفته، به سرعت مالیات ها را کاهش خواهد داد» و به فوریت به «موضوع مهاجران» خواهد پرداخت. وی در دوران مبارزات انتخاباتی وعده کرده بود میان آمریکا و مکزیک دیواری غیر قابل عبور بر پا نماید، فرمان ممنوعیت اخراج جوانانی را که خارج از آمریکا به دنیا آمده اند لغو کند و نیز روند اخراج ١١ میلیون نفری را که بدون اجازه در آمریکا به کار مشغولند، به اجرا گذارد. 
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید