آمریکا

آمریکا سالهاست که به جاسوسی صنعتی کشورهای دوست مشغول است– گفتگو با کریم پاکزاد

کریم پاکزاد، پژوهشگر مرکز ملی مطالعات استراتژیک فرانسه
کریم پاکزاد، پژوهشگر مرکز ملی مطالعات استراتژیک فرانسه

کریم پاکزاد، پژوهشگر مرکز ملی مطالعات استراتژیک فرانسه می گوید فکر نکنید که فرانسه خودش دست به چنین عملیاتی نمی زند. فرانسه هم کشور بزرگی است و سازمان های اطلاعاتی بزرگی دارد.

تبلیغ بازرگانی

در حالیکه دو نشریه فرانسوی اسناد جدیدی از مدارک افشا شده ویکی لیکس را منتشر کرده اند که در آن ها از شنود تلفنی سه رئیس جمهوری فرانسه در کاخ الیزه توسط "آژانس امنیت ملی آمریکا " صحبت شده است، شورای دفاعی کشور فرانسه صبح امروز تشکیل جلسه داد تا به این موضوع رسیدگی کند.

در گفتگوئی با کریم پاکزاد پژوهشگر مرکز ملی مطالعات استراتزیک فرانسه، وی می گوید جاسوسی آمریکا بویژه در عرصه اقتصادی و صنعتی چیزی نیست که مقامات فرانسه از آن بی اطلاع باشند.

او می گوید همه می دانند که کشورهای بزرگ هر کدام به جاسوسی کشورهای دیگر می پردازند.

کریم پاکزاد می گوید فکر نکنید که فرانسه خودش دست به چنین عملیاتی نمی زند. فرانسه هم کشور بزرگی است و سازمان های اطلاعاتی بزرگی دارد. با این حال او یاد آوری می کند که این کشورها با هم منافع مشترک دارند و متحد یکدیگر هستند و بنابراین نمی توانند منافع طولانی مدت و حیاتی یکدیگر را به خطر اندازند حتی اگر در مراحل زودگذری روابطشان تا حدی تیره شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید