ایران

آمریکا و اروپا در تدارک مجازات های تازه وشدید تر علیه ایران

داوید کوهن، معاون و رئیس بخش مجازات های اقتصادی وزارت خزانه داری آمریکا
داوید کوهن، معاون و رئیس بخش مجازات های اقتصادی وزارت خزانه داری آمریکا

داوید کوهن معاون و رئیس بخش مجازات های اقتصادی وزارت خزانه داری آمریکا از روز دوشنبه و به مدت چهار روز به کشورهای انگلستان، آلمان و سویس سفر خواهد کرد. وی در این سفر زمینه ها ی تازه مجازات و فشار های اقتصادی بیشتر علیه جمهوری اسلامی را با مسئولان دولت های اروپایی هماهنگ خواهد کرد. در همین حال سنای آمریکا قرار است روز پنچشنبه آینده در باره طرح مجازات های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران تصمیمات تازه ای را اتخاذ نماید.

تبلیغ بازرگانی

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که به منظور آماده ساختن زمینه های افزایش فشارهای اقتصادی بیشتر بر رژیم حاکم بر ایران رئیس برنامه مجازات های اقتصادی خزانه داری آمریکا روز دوشنبه آینده برای گفتگو و تبادل نظر به اروپا خواهد رفت.

داوید کوهن معاون و رئیس بخش مجازات های اقتصادی وزارت خزانه داری آمریکا از روز دوشنبه و به مدت چهار روز به کشورهای انگلستان، آلمان و سویس سفر خواهد کرد.وی در این سفر ضمن مذاکره با مسئولان مالی و بانکی در شهر های لندن، برلین، برن و ژنو زمینه ها ی تازه مجازات و فشار های اقتصادی بیشتر علیه جمهوری اسلامی را با مسئولان دولت های اروپایی هماهنگ خواهد کرد.

در همین حال بر اساس گزارش خبر گزاری ها کمیته امور بانکی سنای آمریکا قرار است روز پنچشنبه آینده در باره طرح مجازات های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران تصمیمیات تازه ای را اتخاذ نماید. پیش بینی می شود که طرح مجازا ت های تازه سنای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ارتباطات و مبادلات تجاری شرکت ملی نفت ایران و شرکت حمل و نقل در یایی نفت ایران را در بربگیرد.
طرح این مجازات ها در ادامه مجازات های اخیر آمریکا در تحریم بانک مرکزی و مجازات های اتحادیه اروپا در تحریم نفت ایران، کاستن بیشتر در آمدهای نفتی جمهوری اسلامی را هدف قرار خواهد داد.

در باره این موضوع با منصور فرهنگ پژوهشگر و استاد علوم سیاسی دانشگاه نیویورک به گفتگو نشسته ایم.

منصور فرهنگ عقیده دارد که آمریکا در تدارک تشدید و هماهنگی بیشتر مجازات های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی می باشدو اقدام وزارت خزانه داری آمریکا در این جهت می باشد.
وی می گوید که مجازات های تصویب شده قبلی مانند تحریم بانک مرکزی و نفت ایران برای اجرایی شدن حداقل نیاز به 6 ماه زمان دارند. در آینده ، آمریکا اقدام به اعمال مجازات های مضاعف خواهد کرد. این مجازات های مضاعف تمامی شرکت ها و کشورهای طرف معامله ایران را در بر خواهد گرفت و آنها را بر سر دوراهی قرار خواهد داد که بین داشتن مناسبات با جهان غرب و یا ایران باید یکی را انتخاب کنند.

منصور فرهنگ می گوید که هماهنگی بین اروپا و آمریکا و با بسیاری از کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش در تنگنای اقتصادی قرار داده و موجب انزوای سیاسی بیشتر ایران در جهان و منطقه میگردد.

منصور فرهنگ اعتقاد دارد که وضع موجود نمی تواند به شکل یکسان و تغییر ناپذیر ادامه یابد و اشتباه بزرگ مقامات جمهوری اسلامی آنست که فکر می کنند که می توانند این وضع را به طور نامحدود ادامه داده و مجازات ها را به هر شکلی دور بزنند.

وجود چنین طرز فکری در بین مسئولان نظام اسلامی بدون تردید ایران را با خطر درگیری نظامی با آمریکا و متحدانش روبرو خوهد ساخت.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید