افغانستان

آمریکا و افغانستان بی حرمتی عساکر آمریکا به اجساد طالبان را محکوم کردند

Reuters/YouTube

پخش یک فیلم ویدیوئی که در آن نشان میدهد چهار تفنگدار دریایی آمریکا در حال ادرار کردن بر روی سه جسد افراد متعلق به نیروهای طالبان هستند، به سرعت موجی از واکنش ها را بر انگیخته است.

تبلیغ بازرگانی

سخنگوی نیروی دریایی آمریکا ضمن محکوم نمودن این عمل وحشیانه و غیر انسانی اعلام داشت که تحقیقات و بررسی در این باره از امروز آغاز گردیده است. واحد تفنگداران دریایی آمریکا در یک بیانه اعلام داشت هر چند درستی و اصالت این فیلم ویدیوئی در حال بررسی می باشد، ولی آنچه مسلم است، اعمال مشاهده شده در این فیلم ویدیوئی بر خلاف ارزش های بنیادی موجود در واحد تفنگداران دریایی آمریکا است.
با این وجود، دومسئول نظامی دولت آمریکا که نامشان را فاش نساختند، اعلام کرده اند که در اولین نگاه، آنچه را در این فیلم ویدیوئی دیده اند می تواند با واقعیت تطابق داشته باشد.
از سوی دیگر، یکی از سخنگویان طالبان این عمل را به شدت محکوم کرده و آنرا مصداق واقعی بربریت دانسته است.این در حالی است که یکی دیگر از سخنگویان طالبان اعلام کرد که این عمل وحشیانه نمی تواند مانع از مذاکرات صلح که در جریان است، گردد.
از منابع نزدیک به دولت افغانستان، یکی از اعضای شورای عالی صلح که از سوی حامد کرزی برای مذاکرات صلح با طالبان ایجاد گردیده، ضمن محکوم کردن این عمل اظهار داشته که این امر می تواند تأثیرات بسیار منفی در روند مذاکرات صلح با طالبان داشته باشد.
تصاویر موجود در این فیلم ویدیوئی که مورد بررسی و تحقیق در آمریکا قرار گرفته، در صورت اثبات می تواند موجد افتضاح دیگری مانند آنچه در سال 2004 در زندان ابوقریب در عراق گذشت، باشد.
یکی از اعضای انجمن مسلمانان آمریکا اظهار داشته که این موضوع می تواند مخاطرات جدی برای سربازان آمریکایی در افغانستان داشته باشد.


در باره این موضوع گفتگویی انجام داده ایم با رمضان بشر دوست نماینده مردم افغانستان در ولسی جرگه
.

رمضان بشر دوست اظهار میدارد که این نخستین باری نیست که چنین اتفاقاتی در افغانستان از سوی سربازان آمریکایی که ظاهراً با مأموریتی بشر دوستانه به افغانستان آمده اند، صورت می پذیرد.
وی اعتقاد دارد که مردم افغانستان به دلیل مشکلات بسیار زیادی که دارند انرژی مقابله با این اعمال را که از سوی سربازان آمریکایی سر میزند ندارند. در همین حال تمام نیروهای سیاسی در افغانستان از جمله طالبان به جای پرداختن به این امور به دنبال منافع مالی خود هستند.بر این اساس این امر نمی تواند تأثیرات مهمی در روند مذاکرات بین طالبان با آمریکائیان داشته باشد.در واقع طالبان منافع خود را در این مذاکرات می بینند و اتفاقاتی از این نظیر نمی تواند هدف های توسعه طلبی و مادی آنان را زیر پرسش ببرد...
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید