آمریکا پنج تن از وابستگان سپاه پاسداران را تحریم کرد

تبلیغ بازرگانی

وزارت خزانه داری آمریکا پنج تن از وابستگان سپاه پاسداران را به دلیل حمایت از شبه نظامیان حوثی یمن هدف مجازات قرار داد. این پنج تن عبارتند از مهدی آذرپیشه، محمد جعفری، محمود باقری کاظم آباد، جواد شیرآمین و محمد تهرانی.

خزانه داری آمریکا تصریح کرده است که محمد تهرانی حمایت مالی سپاه پاسداران را از حوثی های یمن تسهیل کرده است، در حالی که چهار تن دیگر تجهیزات و فنون نظامی در اختیار شبه نظامیان حوثی قرار داده اند.  

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید