دسترسی به محتوای اصلی
اتاق موسیقی

آمریکای لاتین، ١٩۶٨: ترانه‌هایی برای انقلاب‌های بر باد رفته

صدا ۱۳:۰۷
تعداد قربانیان کشتار مکزیکو در سال ١٩۶٨ از ۴٠ تا ٣٠٠ نفر ذکر شده است
تعداد قربانیان کشتار مکزیکو در سال ١٩۶٨ از ۴٠ تا ٣٠٠ نفر ذکر شده است dr

کشتار دانشجویان مکزیکی در سال ١٩۶٨، در پشت زرق و برق بازی‌های المپیک مکزیکو فراموش شد. بازی‌های المپیک در ١٢ اکتبر، یعنی درست ده روز بعد از کشتار میدان "سه‌ فرهنگ" آغاز شد و در رسانه‌ها جای زیادی برای اعتراضات دانشجویان مکزیکی باقی نگذاشت. یک سال قبل از آن، در ٩ اکتبر ١٩۶٧، نیروهای ویژۀ بولیویایی چه‌گوارا، نماد خیزش آمریکای لاتین را کشته و انقلابیون جهان را به عزا نشانده بودند.

تبلیغ بازرگانی

رویدادهای غریب سال ١٩۶٨ را وقتی امروزه – پنجاه سال بعد – نگاه می‌کنیم، به نظر می‌رسد که انگار رشته‌های مختلفی از سالها قبل به طور پراکنده ادامه داشته و یکمرتبه همه در این سال به هم رسیده‌اند.

در برخی کشورهای بلوک شرق و از جمله در چکسلواکی اعتراض‌های پراکنده از چند سال قبل ادامه داشت. در آمریکای شمالی، از اوایل دهۀ ١٩۶٠، جنبش‌های اعتراضی سیاهان کم‌کم شکل می‌گرفت و اعتراض به جنگ ویتنام هم به آن افزوده می‌شد.

در آمریکای لاتین هم به دنبال پیروزی انقلاب کوبا جنبش‌های چریکی و مسلحانه سخت باب شده بود. در اروپا نیز کم نبودند روشنفکران و گروه‌های سیاسی که از این جنبش‌ها حمایت می‌کردند. قتل چه‌گوارا در سال ١٩۶٧ که جزییاتش تا مدت‌های زیاد پنهان ماند، بر شدت و تندروی ایدئولوژی‌های انقلابی می‌افزود و به شخصیت این چریک آرمانخواه - در مقام "شهید انقلاب" - هالۀ تقدسی می‌داد.

در مکزیک هم جنبش دانشجویی از این جهان‌بینی‌های انقلابی جدا نبود. در مملکتی که فقر و فساد و تبهکاری بیداد می‌کرد (هنوز هم می‌کند)، برگزاری مسابقات المپیک اگرچه می‌توانست برای دولت وجهه‌ای بیاورد، اما اعتراض‌هایی را به همراه داشت. مقامات دولتی که تظاهرات و تجمع دانشجویان را غیرقابل تحمل و مایۀ بی‌آبرویی دولت می‌دانستند، سرانجام ده روز مانده به افتتاح بازی‌ها تصمیم به سرکوب گرفتند و نیروهای ویژه و چترباز را به میدان "سه‌فرهنگ"، واقع در محلۀ "تلاتِلولکو"ی مکزیکو اعزام کردند. نتیجۀ فاجعه‌بار، کشتار جوان‌هایی بود که هنوز بعد از پنجاه سال، شمار دقیق‌شان روشن نیست...

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.