آرایش تازه کنگره آمریکا بر مواضع این کشور در برابر ایران ﺗﺄثیری نخواهد گذاشت - گفت و گو با منصور فرهنگ

صدا ۱۳:۱۸
منصور فرهنگ، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا
منصور فرهنگ، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا DR

حزب جمهوریخواهان آمریکا در انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور که روز گذشته ۶ نوامبر/١۵ مهر برگزار گردید، بار دیگر اکثریت کرسی های مجلس سنا را به دست آورد اما موفق نشد اکثریت را در مجلس نمایندگان حفظ کند و دموکراتها اکثر کرسی های این مجلس را از آن خود ساختند.

تبلیغ بازرگانی

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، پس از اعلام نتایج انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور در حساب توئیترش نوشت که جمهوریخواهان پیروزی عظیمی کسب کردند.

وی همچنین نوشته است: "در ١۵۰ سال اخیر تنها ۵ بار پیش آمده است که رئیس جمهوری وقت آمریکا بتواند تمامی کرسی های سنا را در انتخابات از آن خود سازد. آقای ترامپ در کار خود قدرتی جادویی دارد. قدرت جادویی این مرد بسیار بیشتر از آنست که تصور میکند. او در جمع آوری آراء و انجام مبارزات انتخاباتی حیرت انگیز است. جمهوریخواهان این چنینند...."

آیا ارزیابی های دونالد ترامپ صحیح است؟

نتایج این انتخابات چه ﺗﺄثیری بر پیشبرد برنامه ها و سیاستهای داخلی و خارجی او بویژه بر موضع گیری هایش در قبال ایران خواهد گذاشت؟

آیا احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا با آرایش تازه کنگره این کشور بیشتر خواهد شد؟

منصور فرهنگ، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا، در گفت و گویی با رادیو بین المللی فرانسه می گوید که بر اساس آمار و نظر سنجی ها دونالد ترامپ از حمایت بیش از ۴۳ درصد از آمریکائیان برخوردار نیست اما برگ برنده او رشد اقتصادی آمریکا و نیز کاهش میزان بیکاری است که در ۶۰ سال گذشته سابقه نداشته است. منصور فرهنگ می افزاید که نتایج انتخابات اخیر کنگره آمریکا بر مواضع این کشور در برابر ایران ﺗﺄثیری نخواهد گذاشت.

مشروح این گفتگو را در فایل صوتی بالای صفحه گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید