دسترسی به محتوای اصلی
چشم‌انداز روز

جمهوری اسلامی ایران به احتمال بسیار انتظارات سازمان " اف‌ اِی ‌تی‌ اف" را برآورده خواهد کرد - گفتگو با فریدون خاوند

صدا ۱۱:۴۱
فریدون خاوند، اقتصاددان و کارشناس روابط اقتصادی بین‌المللی
فریدون خاوند، اقتصاددان و کارشناس روابط اقتصادی بین‌المللی DR
توسط : آزاده والا
۱۴ دقیقه

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم ﴿اف‌ اِی ‌تی‌ اف﴾ روز جمعه ۲۲ فوریه/۳ اسفند به ایران مهلت دوباره ای به مدت چهار ماه داد و تعلیق تحریم این کشور را تمدید کرد.

تبلیغ بازرگانی

"گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم" در پایان نشست یک‌هفته‌ای خود در پاریس با انتشار بیانیه ای اعلام کرد چنانچه ایران در پایان مهلت مقرر قانون مبارزه با پولشویی و ﺗﺄمین مالی تروریسم خود را با معیارهای بین المللی منطبق نکند، این سازمان تقاضا خواهد کرد که نظارت بر مؤسسات مالی مستقر در این کشور بیشتر گردد.

فریدون خاوند، اقتصاد دان و کارشناس روابط اقتصادی بین المللی، در گفتگویی با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه درباره این موضوع می گوید که ایران به دلیل تحریم های اعمال شده توسط آمریکا ماههای بسیار دشواری در پیش رو دارد. به عقیده وی، جناح های تندروتر در ایران با آگاهی از این ﻣﺳﺄله در مواجهه با تصویب معیارهای بین المللی مورد نظر "گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم" انعطاف بیشتری از خود نشان خواهد داد و سرانجام آن را خواهد پذیرفت.

فریدون خاوند می افزاید که در صورت عدم تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با ﺗﺄمین مالی تروریسم ﴿سی‌ اف ‌تی﴾ و کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فرا ملی ﴿کنوانسیون پالرمو﴾، برنامه ویژه اتحادیه اروپا برای کمک به این کشور در رویارویی با تحریم های اعمال شده توسط آمریکا یا پیاده نخواهد شد یا اجرای آن با موانع بزرگی روبرو خواهد گردید.

مشروح این گفتگو را در فایل صوتی بالای صفحه گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.