١٣٩٧: سالی که در سایۀ خروج آمریکا از برجام سپری شد

صدا ۲۰:۵۸
دونالد ترامپ در اردیبهشت  ١٣٩٧ خروج آمریکا از برجام را رسمی کرد
دونالد ترامپ در اردیبهشت ١٣٩٧ خروج آمریکا از برجام را رسمی کرد dr

در روز ١٨ اردیبهشت ١٣٩٧ ایالات متحد آمریکا رسماً از برجام خارج شد. بدین ترتیب تقریباً تمامی سال گذشتۀ خورشیدی و البته موقعیت ایران و وضعیت مردمش تحت تأثیر این تصمیم دونالد ترامپ قرار گرفت. با اینحال با گذشت بیش از ده ماه از این رویداد سیاسی، هنوز نمی‌توان برای این پرسش ساده که "انگیزۀ آمریکا در خروج از برجام چه بود؟"، پاسخی روشن و صریح یافت. دو تحلیلگر سیاسی، منصور فرهنگ و علی کشتگر، بر محور این پرسش به سال گذشته می‌نگرند...

تبلیغ بازرگانی

در توضیح انگیزه‌های دونالد ترامپ در خروج از برجام، بارها گفته شده که هدف نهایی رئیس جمهوری آمریکا ساقط کردن رژیم جمهوری اسلامی بوده است اما نه منصور فرهنگ و نه علی کشتگر با این فرض موافق نیستند.

منصور فرهنگ بر اهمیت نقش اسرائیل و رابطۀ تنگاتنگ ترامپ با جناح راست اسرائیل تأکید دارد و نقش کلیدی جارد کوشنر داماد ترامپ را گوشزد می‌کند. علی کشتگر نیز بر تعیین‌کننده بودن واکنش‌های تند جمهوری اسلامی تأکید دارد. به عقیدۀ او اگر رهبران ایران رفتارهای نرم‌تری می‌داشتند، اجتناب از گذراندن سالی چنین سخت ممکن می‌شد.

منصور فرهنگ همچنین دو عامل مهم را در رفتار آمریکا چنین توصیف می‌کند: حس انتقامجویی (بخصوص به خاطر گروگانگیری در سفارت آمریکا) و بی‌اعتمادی مطلق نسبت به تهران...

عوامل دیگری نیز در خروج آمریکا از برجام تأثیر داشت، از جمله برخی رقابت‌های آمریکا با اروپا. شک نیست که به دنبال امضای توافق هسته‌ای شمار زیادی از شرکتهای اروپایی به ایران هجوم آوردند. شرکتهایی که به رغم فضای نامناسب، فعالیت خود را خیلی سریع شروع کردند و البته ناچار شدند که به همان سرعت هم از ایران بروند. آیا آمریکا از حضور این شرکتها در ایران ناخرسند بود؟

مثالی دیگر: کمی بعد از خروج آمریکا از برجام، خبرگزاری فرانسه نوشت که انگیزۀ اصلی آمریکا، نگرانی از جریان گرفتن گاز ایران در بازار بین‌المللی بوده است:

سوءظن اروپاییان: هدف آمریکا از تحریم ایران، جلوگیری از ورود گاز ایران به بازار جهانی است

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید