زمینه ها و دیدگاه ها

آينده نظام اسلامي ايران يك سال پس از خروج آمريكا از برجام

: منتشر شده در

در نخستین سالگرد خروج آمریکا از برجام، نه فقط بر دامنۀ فشارهای این کشور بر جمهوری اسلامی ايران افزوده شده، نه فقط فشارهای آمریکا برای اولین بار به تهدید و فشار نظامي علیه رژیم ایران گرايش پيدا كرده است، بلكه حالا جمهوری اسلامی ایران با اعلام ضرب الاجل به اروپا  می گويد که اگر برجام منافع آن را از اين پس در زمینه هاي مالي و صادرات نفت تامين نكند يعني اگر تحريم هاي آمريكا را خنثي يا تعديل نسازد، از این توافق بیرون می رود.چرا توافقی که از منظر تهران می رفت مفّر نجات جمهوری اسلامی از بحران هاي متعدد آن  باشد، حالا میرود بیش از گذشته سرنوشت آن را رقم بزند؟ تا كجا فشارهاي آمريكاي به تغيير رفتار جمهوري اسلامي منجر خواهد شد و تا كجا اين فشارها مي تواند راه بدون بازگشت به سوي يك جنگ ويرانگر را هموار كند؟ اين ها و پرسش هاي ديگر موضوع زمينه ها و ديدگاه هاي اين هفته است، در گفتگو با آقايان حسن شريعتمداري و علي كشتگر هر دو فعال سياسي مقيم آلمان و فرانسه.

علي كشتگر و حسن شريعتمداري، فعال سياسي
علي كشتگر و حسن شريعتمداري، فعال سياسي DR