خواست ایران از اروپا این است که اینستکس را عملیاتی کند- گفتگو با کمال خرازی

صدا ۰۶:۴۶
کمال خرازی، وزیر امور خارجۀ پیشین جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی این کشور
کمال خرازی، وزیر امور خارجۀ پیشین جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی این کشور DR

کمال خرازی، وزیر امور خارجۀ پیشین جمهوری اسلامی ایران و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی این کشور، در آغاز هفتۀ جاری در پاریس با رادیو بین‌المللی فرانسه گفتگو کرد. یادآوری می‌کنیم که وی نیز چنانکه همواره تا کنون رفتار مقامات جمهوری اسلامی ایران بوده است، درخواست گفتگو با بخش فارسی را به عذر نداشتن وقت رد کرد، اما گفتگو با "سامی بوخلیفه" همکار سرویس بین‌المللی این رادیو را پذیرفت. این گفتگو در روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت/ ١٣ ماه مه انجام گرفت و کمال خرازی به پرسش‌های همکارمان که از زبان فرانسه برای او به فارسی ترجمه می‌شد، پاسخ داد. در چشم انداز امروز، مشروح این گفتگو را می‌شنوید. از تکرار پرسش‌ها به زبان فرانسه پرهیز شده است.

تبلیغ بازرگانی

پرسش نخست از کمال خرازی اینست که آیا به نظر او ایران در اظهاراتی که به دنبال خرابکاری در چهار کشتی حاضر در آبهای دریای عمان صورت گرفت، تلویحاً مورد اتهام قرار گرفته است؟
‌زیر امور خارجۀ پیشین جمهوری اسلامی ایران می گوید «این یک رویداد مشکوکی است که باید [دربارۀ آن] تحقیق جدی بشود تا ببینیم ریشه و عوامل این رویداد چه هست، زیرا در شرایط دشوار و بحرانی [کنونی] عواملی هستند که بخواهند درگیری ایجاد بکنند».
او در این گفتگو به عوامل احتمالی از نظر خود اشاره نمی‌کند و تنها بر ضرورت «انجام تحقیق» تأکید دارد.

کمال خرازی در بارۀ اینکه آیا می‌توان پیوندی میان این خرابکاری‌ها و تهدیدات ایران به ممانعت از فروش نفت دیگر کشورها در صورتی خود نتواند نفت بفروشد، برقرار کرد، می‌گوید ارتباطی میان «این دو نیست».

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران در این گفتگو تأکید می‌کند که دولت آمریکا «رسماً اعلام کرده که هدف او تغییر رژیم [در ایران] است» و بنابراین با چنین دولتی «نمیتوان مذاکره‌ای انجام داد».

کمال خرازی در بارۀ مجازات‌های تحمیل شده از سوی آمریکا بر ایران اذعان دارد که «تحریم‌ها خیلی سنگین است و فشار را بر ایران خیلی سنگین کرده»، اما تأکید می کند که «حیات اقتصادی ایران ادامه» یافته و پس از این نیز می‌تواند «امورات خود را در حد امکان بجا آورد».
کمال خرازی در بارۀ تحریم‌ها تأکید می‌کند که «ما تا بحال [آنها را] دور زدیم و بعد ار این هم کار خودمان را انجام خواهیم داد».

مشروح این گفتگو را با دانلود و یا بکار انداختن فایل صوتی گوش کنید...

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید