دسترسی به محتوای اصلی
چشم‌انداز روز

نظام اسلامی ایران خواستار بروز جنگ بین حزب‌الله و اسرائیل است- گفتگو با هوشنگ حسن‌یاری

صدا ۰۹:۰۸
هوشنگ حسن یاری
هوشنگ حسن یاری Rfi فارسی

تبادل آتش روز یکشنبه بین اسرائیل و حزب‌الله بر نگرانی‌های جامعه جهانی نسبت به افزایش تنش در این منطقه افزوده است. برخی نگران تکرار جنگ خونین و مخرب دیگری بین اسرائیل و حزب‌الله هستند. در واقع، با توجه به  در هم تنیدگی بسیار زیاد حزب‌الله در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لبنان، وقوع چنین جنگی می تواند در بر دارنده خسارات بسیار بزرگ برای کشور لبنان باشد. در همان حال، وقوع چنین جنگی می تواند بخش‌های بزرگی از خاورمیانه را طعمه آتش جنگ و بی ثباتی‌های بیشتر کند. هوشنگ حسن‌یاری، استاد روابط بین الملل در کانادا می گوید: جمهوری اسلامی ایران بر اساس گفتمان مذهبی خود خواستار چنین جنگی است. او می گوید که رژیم ایران بدون ملاحظه واقعیت‌ها و صرفاً بر اساس باورهای مذهبی خود خواستار آنست که اسرائیل را به عنوان یک کشور نابود کند.

تبلیغ بازرگانی

هوشنگ حسن یاری، استاد روابط بین الملل در کانادا همچنین می گوید آنچه در مرزهای اسرائیل و لبنان مشاهده می شود، این شائبه را تقویت می کند که وقوع یک جنگ جدید میان اسرائیل و حزب الله امکان پذیر است. او می گوید اگر به افزایش تنش‌ها بین حزب‌الله و اسرائیل و بین ایران و اسرائیل طی چند ماهه گذشته  نگاه کنیم، وقوع یک جنگ بسیار محتمل است؛ به خصوص در شرایطی که طرفین سالهاست که خود را برای چنین جنگی آماده می کنند.

هوشنگ حسن یاری می گوید هر چه شرایط در سوریه برای جمهوری اسلامی  و حزب الله  تنگ تر شود، احتمال چنین جنگی به عنوان راهگشای خروج از بن بست فعلی در سوریه و حملات  مکرر اسرائیل به نیروهای قدس سپاه و حزب الله و تسلیحات آنها بیشتر می شود.

هوشنگ حسن یاری همچنین می گوید ایران همواره خواستار چنین جنگی بوده است. جنگی که در نگرش مذهبی و ایدئولوژیک نظام اسلامی و متحدان منطقه‌ای رژیم اسلامی ایران می تواند پایانی برای حیات کشور اسرائیل باشد.

 او در این راستا توضیح می دهد: اگر به گفتمان رهبران نظام اسلامی چه در گذشته و چه در حال نگاه کنیم، تأکید آنان همواره بر این موضوع بوده که باید اسرائیل را از بین برد و به همین هدف، نظام اسلامی از بدو پیدایش خود در چهل سال پیش اقدام به ایجاد و تقویت حزب الله در لبنان و جهاد اسلامی و حماس در نوار غزه کرده است و تلاش می کند تا با ارسال تسلیحات و کمک های گسترده مالی این گروه‌ها را برای ضربه زدن به اسرائیل بسیج کند.

برای شنیدن گفتگوی ما با هوشنگ حسن‌یاری بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.