دسترسی به محتوای اصلی

ترامپ محدودیت اختیارات خود را برای آغاز جنگ با ایران وتو کرد

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا Reuters
متن توسط : ناصر اعتمادی
2 دقیقه

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا مصوبۀ کنگرۀ این کشور را جهت محدود کردن اختیارات وی برای آغاز جنگ با جمهوری اسلامی ایران توهین آمیز خواند و وتو کرد.

تبلیغ بازرگانی

رئیس جمهوری آمریکا که پس از خروج از برجام کارزار "فشار حداکثری" علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده در واکنش به اقدام کنگره بیانیه ای منتشر کرد و گفت : "قطعنامۀ کنگره حقیقتاً توهین آمیز بود که به ابتکار دموکرات ها و در چارچوب راهبرد آنها برای پیروزی در انتخابات سوم نوامبر آینده و ایجاد دو دستگی در درون حزب جمهوریخواه به تصویب رسانده شد."

در بیانیۀ خود، رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد : "جمهوریخواهان نادری که به طرح دموکرات ها رأی دادند در دام آنها افتادند." دونالد ترامپ در بیانیۀ خود تأکید نمود که "قطعنامۀ کنگره به توانایی رئیس جمهوری آمریکا در دفاع از این کشور و متحدان آن وسیعاً آسیب می رساند." او افزوده است : "ما در جهانی خصمانه زندگی می کنیم که در آن تهدیدها دائماً در حال تغییر و تحولند و قانون اساسی آمریکا صریحاً می گوید که رئیس جمهوری این کشور باید بتواند اقدام های مخالفان مان را پیش بینی کند و برای پاسخگویی به آنها سریعاً و به طور قاطع دست به عمل بزند و این دقیقاً کاری است که من کرده ام."

سنای آمریکا که در آن جمهوریخواهان همسو با دونالد ترامپ اکثریت را دارند احتمالاً پنجشنبه آینده دربارۀ لغو وتوی رئیس جمهوری آمریکا تشکیل جلسه خواهد داد. با این حال، لغو وتوی رئیس جمهوری آمریکا نیازمند آرای اکثریت دو سوم نمایندگان کنگرۀ این کشور است که بعید است به دست آید.  

شماری از نمایندگان جمهوریخواه سنا و مجلس نمایندگان آمریکا که در کنترل دموکرات ها است در اوایل سال جاری با طرح پیشنهادی دموکرات ها برای محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ برای آغاز جنگ با جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده بودند.

مصوبۀ کنگرۀ آمریکا واکنشی است به تنش های جاری میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران که با قتل قاسم سلیمانی در سوم ژانویه گذشته به اوج رسید. این مصوبه صریحاً می گوید که "رئیس جمهوری آمریکا نمی تواند بدون اجازۀ صریح کنگره نیروهای نظامی خود را درگیر جنگ یا خصومت علیه جمهوری اسلامی ایران" یا "بخشی از حکومت و ارتش این کشور کند."

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.