خبر- نوشتاری

حکومت ایران امیدوار است که از حمایت چین و روسیه در مقابل فشارهای آمریکا بهره مند شود

علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی.
علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی. dr

امروز جمعه سیزدهم تیر ماه علی ربیعی، سخنگوی دولت حسن روحانی، ابراز امیدواری کرد که چین و روسیه به عنوان دو قدرت جهانی از جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها و "زورگویی های" آمریکا پشتیبانی کنند.

تبلیغ بازرگانی

علی ربیعی گفته است که مناسبات و همکاری های اقتصادی گستردۀ جمهوری اسلامی با روسیه "به سرعت در حال پیشرفت" است و دو کشور، به گفتۀ ربیعی موفق شده اند آمریکا و متحدانش را در "اجرای طرح خطرناک آنها در سوریه ناکام کنند."

علی ربیعی سپس گفته است : "دوستان روسی و چینی ما به خوبی از نیات شرورانۀ آمریکا در طراحی توطئه های پیاپی" و همچنین "پی آمدهای مخرب عدم ایستادگی در برابر این زورگویی علیه ایران آگاه هستند."  

ربیعی سپس ابراز امیدواری کرده است "که روسیه و چین به عنوان دو قدرت بزرگ [...] در برابر کسانی که هدفی جز دیکته کردن دیده گاه هایشان به سایر ملت ها ندارند بایستند."

ربیعی با اشاره به تحریم های اخیر آمریکا علیه رژیم سوریه نیز گفته است که اگر انگیزۀ آمریکا از این اقدام "هدف قرار دادن مناسبات اقتصادی ایران با لبنان و سوریه باشد" باید گفت که آمریکا، به گفتۀ ربیعی، از "عمق پیوندهای جمهوری اسلامی با این دو کشور" اطلاع ندارد.

ربیعی گفته است که جمهوری اسلامی ایران اهمیتی برای این تحریم ها قائل نیست، هر چند او اعتراف کرده که "مقارن شدن فشار حاصل از تحریم ها با پاندمی کرونا، اقتصاد ایران را در وضعیت دشواری قرار داده است." علی ربیعی سپس افزوده است که همۀ کشورهایی که تحریم های آمریکا را علیه جمهوری اسلامی ایران اجرا و رعایت می کنند، از نظر تهران "همدست رژیم آمریکا تلقی خواهند شد" و این "در انتخاب دوستان و دشمنان جمهوری اسلامی در آینده تاثیرات ماندگاری بر جای خواهد گذاشت."  

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید