رضائیان : سیاست ترامپ در قبال ایران شکست خورده زیرا بر ایجاد جایگزین رژیم استوار نبوده است

جیسون رضائیان خبرنگار و مفسر واشنگتن پست.
جیسون رضائیان خبرنگار و مفسر واشنگتن پست. © .

جیسون رضائیان، خبرنگار و مفسر "واشنگتن پست"، در مطلبی در همین نشریه نوشته است که وضعیت جمهوری اسلامی ایران در نتیجۀ تحریم‌های آمریکا حقیقتاً بد است، اما، میوۀ این تحریم‌ها را ظاهراً چین می‌خواهد بچیند، زیرا، فشارهای حداکثری دولت آمریکا بر هیچ راهبردی برای ایجاد یک جایگزین رژیم اسلامی ایران مبتنی نبوده است.

تبلیغ بازرگانی

رضائیان نوشته است که برغم همۀ تنگناهای اقتصادی، مالی، اجتماعی و امنیتی که در نتیجۀ تحریم‌ها و بحران کرونا بر سر رژیم ایران آوار شده، رهبران تهران به جای چاره جویی و حل ریشه‌ای مشکلات به جان یکدیگر افتاده‌اند و یکی از دلایل این امر می‌تواند اعتماد به نفس ناشی از قرارداد همکاری همه جانبه‌ای باشد که حکومت اسلامی ایران قصد دارد با دولت پکن امضا کند.

جیسون رضائیان نوشته است که تحقق این توافق شکست سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ را بیشتر نشان خواهد داد که بر هیچ راهبرد سیاسی روشنی استوار نبوده است. مفّسر "واشنگتن پست" می افزاید که منطق نهفته در تحریم های شدید آمریکا این است که محرومیت جمهوری اسلامی از بازارهای جهانی عاقبت رهبران تهران را مجبور به مذاکره با آمریکا خواهد کرد.

رضائیان بعید ندانسته که برخی مقامات آمریکا منازعات درونی رژیم ایران را نشانۀ موفقیت راهبرد خود تلقی کنند که به گمان آنان به زودی فروپاشی حکومت اسلامی را در پی خواهد داشت. به گمان رضائیان این انتظار بیهوده است و گواه آن توافق همکاری است که حکومت ایران قصد دارد با چین امضا کند.

به گمان رضائیان دولت ترامپ هیچ تلاشی برای ایجاد جایگزین حکومت اسلامی ایران چه در داخل و چه در خارج انجام نداده است و تنها کاری که به گمان جیسون رضائیان دولت ترامپ توانسته با موفقیت انجام بدهد منهدم کردن اقتصاد ضعیف ایران بوده بی آنکه این رویکرد بتواند "عاملان یک تغییر واقع بینانه و صادقانه را تولید کند."

تحریم های آمریکا به گفتۀ رضائیان تنها رفتار رهبران فاسد جمهوری اسلامی ایران را زیانبارتر از گذشته کرده و همزمان کسانی را که باید و می توانند عامل تغییر رژیم در ایران باشند بیش از پیش در تنگنا قرار داده اند. رضائیان سپس افزوده است : البته معنای این امر این نیست که رژیم اسلامی ایران به بقای خود ادامه خواهد داد. رضائیان گفته است که تغییر در ایران اجتناب ناپذیر است و روی خواهد داد، اما، هیچکس هدایت آن را در دست نخواهد داشت. علت این امر به گفتۀ جیسون رضائیان سرکوب رژیم جمهوری اسلامی است که تمام کسانی را که می توانستند هدایت یک تغییر پایدار را در دست بگیرند از بین برده است.

به گمان جیسون رضائیان تغییر رژیم در ایران یعنی حاکم شدن مردم این کشور بر سرنوشت خویش با دو مانع اساسی روبرو است. مانع اول به گفتۀ او خود ایالات متحد آمریکا است که سیاست هایش در قبال ایران صرفاً جنبۀ تنبیهی داشته است. مانع دوم به گفتۀ رضائیان دولت پکن است که سرکوب مردم ایران توسط رژیم اسلامی ناخرسندش نمی کند و ظاهراً آماده است که در دورنمای قابل پیش بینی به یاری رهبران ایران بشتابد.    

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید