ظریف : برای ما مهم نه بازگشت بایدن به برجام، بلکه لغو همۀ تحریم‌های آمریکا است

محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران © .

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی رهبر حکومت اسلامی ایران، بازگشت آمریکا به برجام را کافی ندانسته و گفته است که آمریکا "باید تحریم‌ها را بردارد" و اگر تحریم‌ها را برندارد بازگشت آمریکا به برجام فقط به سود واشنگتن تمام می‌شود.

تبلیغ بازرگانی

او با این سخن تلویحاً نیز اعتراف کرده که به دلیل تحریم‌های بی سابقه‌ای که دونالد ترامپ خارج از برجام علیه ایران اعمال کرد، وضعیت کاملاً دگرگون شده است. به گفتۀ ظریف : "آمریکایی‌ها بعد از اینکه از برجام خارج شدند، هم تحریم‌های گذشته را برگرداندند و هم این که با عناوین جدید تحریم ها را دشوارتر کردند."

او گفته است که برای نمونه آمریکایی‌ها "بانک مرکزی و وزارت نفت ایران را از تحریم‌های تحت عنوان هسته‌ای خارج کردند و با عنوان تروریسم تحریم کردند" و به این ترتیب، به گفتۀ ظریف، "عناوین و نحوۀ انتصاب تحریم ها را هم عوض کردند." به همین دلیل محمد جواد ظریف نتیجه گرفته است که "صرف بازگشت آمریکا به برجام" برای ایران کافی نیست و مهم برای جمهوری اسلامی رفع تحریم‌ها است به طوری که این کشور بتواند نفت خود را بفروشد و با جهان رابطۀ عادی اقتصادی داشته باشد.

ظریف گفته است که بعد از دورۀ چهار سالۀ دونالد ترامپ، بازگشت آمریکا به برجام برای حکومت اسلامی ایران دیگر یک "مسئلۀ ثانوی" شده است. به گفتۀ او مهم برای جمهوری اسلامی از این پس این است که بتواند "نفت خود را بدون محدودیت بفروشد و روابط بانکی اش با جهان به حالت اولیه برگردد." ظریف سپس افزوده است : "باید قراردادهایی که ما با شرکت‌های مختلف داشتیم اجرایی شود. باید طرف‌های مختلف کارگزاری‌های بانکی ما به حالت اول برگردند. مشکلاتی که برای حمل‌و‌نقل و بیمه به وجود آمده باید برطرف شوند." بنابراین، به گفتۀ ظریف برای جمهوری اسلامی از این پس "بازگشت به برجام اصل نیست. اجرای تعهدات اصل است."  

ظریف سپس نتیجه گرفته است : "حضور آمریکا در برجام تنها در صورتی مفید است که مزایای اقتصادی برای ایران داشته باشد." در غیر این صورت، به گفتۀ ظریف، "بازگشت آمریکا به برجام بدون برداشتن تحریم‌ها نه تنها منفعتی برای [جمهوری اسلامی] ندارد، بلکه منفعت صرف برای آمریکاست."

افزون بر این، ظریف تأکید کرده است که جمهوری اسلامی شروط تازه ای را برای رفع تحریم‌ها نمی پذیرد و مثلاً حاضر به مذاکره بر سر برنامۀ موشکی خود نیست. زیرا، برنامۀ موشکی، به گفتۀ ظریف، جزو توافقات برجام نیست مضاف بر این که موشک‌های جمهوری اسلامی ایران، به گفتۀ ظریف، "خط قرمز" این کشور است و حکومت ایران دو بار بر سر یک موضوع توافق شده مذاکره نمی‌کند.   

به گفتۀ ظریف بازگشت بایدن به برجام یا امضای او شرط کافی نیست. باید جمهوری اسلامی آثار عملی اقدامات آمریکا را ببیند چه در چارچوب برجام چه در چارچوب تعهدات اروپا در قبال برجام و ایران.

بعد از این مرحله، جمهوری اسلامی ایران، به گفتۀ ظریف، خواستار پرداخت خسارت از سوی آمریکا به دلیل تحمل زیان هایی خواهد شد که خروج ترامپ از برجام باعث شده است.   

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید