بین المللی

"آنا هازار" گاندی جدیدی در هند

در مدت زمانی بسیار کوتاه "آنا هازار"* فعال مدنی هفتاد و چهار سالۀ هندی توانسته است در این کشور جا پای ماهاتما گاندی گذاشته، آرزوهای بزرگ مردم هند را به سوی خود متمرکز کند. وی خود را ادامه دهندۀ راه گاندی می داند و در درجۀ اول برای مبارزه با فساد مالی در هندوستان در برابر دولت این کشور ایستاده است.

AFP
تبلیغ بازرگانی

در حالیکه روز سه شنبۀ هفتۀ گذشته به دنبال تظاهراتی که به فراخوان جنبش وی در دهلی نو و همچنین در بسیاری از شهر های دیگر هند برگزار شده بود، پلیس این کشور" آنا هازار" و بیش از 1200 تن از پیروان وی را دستگیر کرده بود، به دنبال فشار بی سابقۀ مردمی علیه دولت حاکم، "مانوهان سینگ" نخست وزیر این کشور دستور آزادی تمامی دستگیر شدگان، منجمله "آنا هازار" را صادر کرد. همچنین نخست وزیر هند خاطر نشان ساخت که برای انجام گفتگو و مذاکرات برای پیشبرد مبارزه با فساد مالی در این کشور کاملأ موافق است.

از سوی دیگر "آنا هازار" از روز جمعه اعتصاب غذایی پانزده روزه را آغاز کرده است، برای تحت فشار قرار دادن دولت، تا طرح پیشنهادی وی مبنی بر ایجاد سمتی با عنوان ناظر و میاجیگر جمهوری برای نظارت بر عملکرد سیاستمداران و کارمندان دولت به تصویب برسد.

"آنا هازار" مبارز و فعال مدنی خواستار این است که فردی که در این سمت منصوب می گردد بتواند حتی در ارتباط با نخست وزیر و همچنین قضات عالیرتبۀ کشور نیز تحقیق کند.

در حال حاضر جمعیت بسیاری از نقاط مختلف هند برای پیوستن به جنبش وی راهی دهلی نو شده اند، به طوریکه بنا به آمار و ارقام منتشر شده، تا به حال بیش از بیست و پنج هزار نفر داوطلبانه برای همکاری با وی اعلام آمادگی کرده اند.

به عقیدۀ بسیاری از ناظران و کارشناسان، جنبش به پاخاسته به دنبال "آنا هازار"، نخستین جنبش مهم ملی و تاریخی در هندوستان است، از زمان استقلال این کشور تا به حال.

Anna Hazare *
 

 

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید