دسترسی به محتوای اصلی
ایران- هسته ای

آژانس بین المللی انرژی اتمی و وجود فعالیت های مبهم در پارچین

۲ دقیقه

آژانس بین المللی انررژی اتمی تصاویر ماهواره ای در اختیار دارد که فعالیت هائی را در مرکز نظامی پارچین نشان می دهد اما آژانس قادر نیست با استفاده از این تصاویر ماهیت این فعالیت ها را دریابد.

تبلیغ بازرگانی

این تصویر ها در روزهای اخیر گرفته شده که فعل و انفعالات و تلاش هائی را در این مرکز نظامی نشان می دهد اما نمی توان بر اساس این تصاویر به نتیجه ای در مورد ماهیت واقعی این فعالیت ها رسید.
جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر اخیر مقامات بلند پایۀ آژانس به آنان اجازۀ بازدید از پارچین را نداد.
هفتۀ گذشته یکی از مقامات بلند پایۀ آژانس که نخواست هویتش فاش شود گفت با استفاده از تصاویر ماهواره، آژانس مرکز پارچین را تحت نظر گرفته اما فعالیت های پاکسازی در آن جا مشاهده نشده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از وین، مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی، در هفتۀ گذشته رئیس هیأت اعزامی آژانس به تهران تصاویر ماهواره ای پایگاه پارچین را در نشستی به نمایش گذاشته است.
جمهوری اسلامی ایران دیروز (چهارشنبه) وجود هر گونه فعالیت هسته ای در پایگاه نظامی پارچین را تکذیب کرد.
فریدون عباسی دوانی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران، ضمن این تکذیب افزود دادن اجازۀ بازدید از پارچین در حیطۀ اختیارات مقامات و فرماندهان نظامی ایران است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه غربی ها از آن بیم دارند که پیش از بازگشت مقامات آژانس به تهران، جمهوری اسلامی ایران به عملیات پاکسازی در پارچین دست بزند و آثار فعالیت ها را از بین ببرد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی که در هشتم نوامبر سال پیش در مورد فعالیت های هسته ای ایران منتشر کرد برای نخستین بار از ابعاد نظامی این فعالیت ها عمیقاً ابراز نگرانی کرد.
در این گزارش از فعالیت های مشکوک در پارچین و وجود وسیله ای برای آزمایش مدل های انفجار مورد استفاده در جنگ افزار های هسته ای سخن به میان آمده بود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.