ایران

آیا با نزدیک شدن سالگرد انتخابات نحوۀ برخورد با مخالفان تغییر می کند؟

 crise 

روز گذشته، هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بمناسبت روز جهانی ارتباطات، توصیه کرد " به ‏جای تلاش بیهودۀ توقیف مطبوعات، انسداد اخبار و فیلتر روزنه های خبر رسانی، با جامعۀ جهانی در این مسیر همگام ‏شویم". ‏با توجه به جایگاهی که هاشمی رفسنجانی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد،  سخنان وی  در آستانۀ انتخابات می تواند اینطور تعبیر شود که شاید نظام قصد دارد کمی از فشار حاکم بر مطبوعات و جامعه ‏بکاهد.‏

تبلیغ بازرگانی

روز گذشته، هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بمناسبت روز جهانی ارتباطات، توصیه کرد " به ‏جای تلاش بیهودۀ توقیف مطبوعات، انسداد اخبار و فیلتر روزنه های خبر رسانی، با جامعۀ جهانی در این مسیر همگام ‏شویم".‏
وی سانسور را تلاشی بیهوده در کنترل اخبار دانست و گفت کسانی که در سانسور خبر و جعل حقایق می کوشند، آب ‏در هاون می کوبند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین توصیه کرد در دنیایی که به " دهکدۀ جهانی" تبدیل ‏شده است، باید بر اساس واقعیت ها خبررسانی صورت گیرد. ‏
با توجه به جایگاهی که هاشمی رفسنجانی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد، و مطرح شدن آن در آستانۀ سالگرد ‏انتخابات، سخنان وی می توانست اینطور تعبیر شود که شاید نظام قصد دارد کمی از فشار حاکم بر مطبوعات و جامعه ‏بکاهد. اما همزمان با سخنان هاشمی رفسنجانی، صدوهفتاد و پنج نمایندۀ مجلس نامه ای به رئیس قوۀ قضاییه نوشته اند و ‏از این دستگاه به خاطر نحوۀ برخورد با "رسانه های انقلابی" انتقاد کرده و بازهم خواستار محاکمۀ " سران فتنه" شده اند. به ‏نوشتۀ این نمایندگان، " برخورد با رسانه هایی نظیر کیهان، جوان، ایران، فارس و ایرنا باعث تنفس مصنوعی جریان ‏فتنه می شود". تسریع دررسیدگی به شکایات علیه موسوی و کروبی، به تعبیر نمایندگان امضا کنندۀ این نامه، " از ‏فرارسیدن سالگرد کودتای ادعای تقلب" جلوگیری خواهد کرد.‏

از این گونه نامه ها که در آن برخورد شدیدتر با مخالفان از سوی هواداران دولت خواسته می شود و سخنانی نظیر آنچه ‏که هاشمی رفسنجانی ایراد کرده است، بارها طی ماههای گذشته دیده شده است. بنظر می رسد که دو جریان درون نظام ‏هر یک به نوعی سعی در پیش بردن نظریۀ خود دارند؛ گروهی معتقدند که باید با سرکوب مخالفان، آنها را ساکت کرد ‏و گروهی دیگر بر این عقیده اند که می توان با دادن برخی آزادیهای اجتماعی و سیاسی از انفجار جامعه پیشگیری کرد. شاید ‏بتوان هاشمی رفسنجانی را شخصیت اصلی این نظریه دانست. توصیه های وی در نماز جمعۀ بیست و هفتم تیر برای ‏برون رفت از فضای بحرانی ایران در روزهای پس از انتخابات هم از همین تفکر ناشی بود. اما تاکنون جریانی که به ‏سرکوب گرایش بیشتری دارد، توانسته کنترل امور را در دست بگیرد. این جریان در حال آماده شدن برای برخورد با ‏مخالفان در سالگرد انتخابات بیست و دوم خرداد است. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در ‏گفتگویی به برخی از مواضع یکی از کاندیداهای سابق انتخابات اشاره کرده و گفته بود " بسیاری از مواضعی که وی و ‏کاندیدای شکست خوردۀ دیگر گرفته اند، جرم است اما به دلایلی، نظامی اسلامی در برخورد و تعقیب قضایی آنها بر ‏اساس مصالح عمل می کند". وی تاکید کرده بود که برخورد با آنها به زمان مناسب موکول شده است. و گویا در ‏روزهای پیش از سالگرد انتخابات، زمان مناسب فرا رسیده است. حال باید دید آیا جریان میانه روی که هاشمی ‏رفسنجانی نمایندۀ آن است می تواند بر هواداران دولت که خواستار برخورد با " سران فتنه" و مخالفان هستند، پیشی ‏بگیرد.‏
تقی رحمانی، عضو شورای فعالان ملی-مذهبی، معتقد است که هاشمی رفسنجانی تجربۀ برخورد با رسانه ها و صدای ‏آزاد را دارد. اما اینکه برخی نمایندگان خواستار محاکمۀ سران فتنه شده اند، باید اول از آنها پرسید این سران فتنه کیستند؟ این ‏دو نفر از چهره های برجستۀ نظام بوده اند و در عین حال هنوز در چارچوب همان قانون اساسی خواسته های خود را ‏مطرح می کنند و به نظام معتقدند. موضع گیری این نمایندگان باید مورد پرسش قرار گیرد.....‏
 

گفتگو با تقی رحمانی، عضو شورای فعالان ملی-مذهبی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید