بررسی روزنامه های امروز فرانسه

آیا ترامپ علیرغم تمامی انتقادها موفق خواهد شد؟

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 路透社

روزنامه فیگارو در شماره امروز خود گزارش مفصلی را به پویایی اقتصاد آمریکا و  سیاست های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور اختصاص داده است. فیگارو می نویسد در برابر روش‌های ترامپ و رویکردهای سیاسی و اقتصادی اش مانند اصلاحات مالیاتی، سیاست تجاری تهاجمی وی انتفادهای گسترده اکثریت کشورها از جمله کشورهای دوست و متحد آمریکا راعلیه او برانگیخته است؛ ولی آنچه تناقض گونه جلوه می کند آنست که علیرغم تمامی این انتقادها، اقتصاد آمریکا طی ماه های اخیر بهترین کارآیی و نتایج را از خود نشان داده است.

تبلیغ بازرگانی

روش ترامپ: کاربرد نسخه تجارت در سیاست

از یک سال پیش، دونالد ترامپ یک سیاست اقتصادی تهاجمی را دنبال می کند. سیاستی که از مختصات مهم آن  فقط دفاع از منافع اقتصادی آمریکا بدون ملاحظه وضعیت دیگر کشورهای جهان است. از کاهش شدید مالیات ها در آمریکا برای شرکت ها و سرمایه داران آمریکایی که حتی با انتقاد بخشی از جمهوری خواهان آمریکا روبرو شده، گرفته تا سیاست های تجاری بسیار تهاجمی و گسترده او در  برابر متحدین آمریکا انتقادهای گسترده و بسیار زیادی را علیه او برانگیخته است. با این وجود، رئیس جمهوری آمریکا در چنین شرایطی با تکیه بر تراز مثبت اقتصاد آمریکا انگشت می گذارد و بدین وسیله درستی و کارآمد بودن سیاست های اقتصادی خود را توجیه می کند. در همین حال، رشد اقتصادی  شتابان، افزایش اشتغال در این کشور و بازگشت پویایی به اقتصاد آمریکا این پرسش را مطرح می کند که آیا  دونالد ترامپ علیرغم تمامی انتقادها  علیه سیاست هایش، موفق  خواهد شد؟

 

"فابریس نوده لانگلوآ" می نویسد روش‌های ترامپ در باره  خروج آمریکا از پیمان اقلیمی پاریس،  خروج از توافق اتمی ایران و رویکردهای تهاجمی وی نسبت به ایران و در همان حال دفاع بدون قید و شرط وی از اسرائیل ، توئیت های جنجالی اش، دخالت در أمور داخلی اف بی آی و ... موجب شده که جامعه جهانی در برابر رفتارهای غیر قابل پیش بینی، خشن و تهاجمی ترامپ دچار حیرت شود. در همین حال دادگستری آمریکا و بسیاری دیگر این پرسش را مطرح می کنند که آیا دونالد ترامپ با رویکردی که در پیش گرفته می تواند دوام بیاورد و قادر خواهد بود تا دوران چهار ساله ریاست جمهوری اش را به پایان برساند؟

"فابریس نوده لانگلوآ" می نویسد که روش ترامپ چیزی نیست که امروز وی آن را خلق کرده باشد. این روش 30 سال قدمت دارد و به سال‌هایی برمی گردد که دونالد ترامپ بساز و بفروشی فرصت طلب در نیوریوک بود و به دنبال بهره بداری حداکثری با توسل جستن به روش های تهاجمی- تجاری بوده است. او تصریح می کند که روش ترامپ در کتاب معروف وی که  ۳۰ سال پیش منتشر شد و با استقبال خوبی نیز روبرو شد، بازتاب یافته است.

"فابریس نوده لانگلوآ" می نویسد که روش ترامپ چه در ۳۰ سال پیش که وی یک بساز و بفروش در بخش ساختمان نیویورک بود و چه اکنون که وی رئیس جمهوری آمریکا، یعنی بزرگ ترین کشور قدرتمند جهان است، فرق چندانی نکرده است. روش پیشین و دیرینه او را اکنون در پرونده کره شمالی می توان به سهولت مشاهده کرد. او می گوید: روش ترامپ  به طور خلاصه عبارت از آنست که وی در وهله نخست بر شریک و یا حریف خود بیشترین فشار را وارد می کند. سپس حریف را به شدید ترین و بد ترین واکنش‌های ممکن تهدید می کند؛ و در نهایت کمی کوتاه می آید و می گوید حاضر به مذاکره است.

آنچه ترامپ ۳۰ سال پیش در عالم تجارت به عنوان قاعده بازی بکار می برد، اکنون در عالم سیاست نیز بکار می برد. او بر این باور است که این روش نتایج خوبی را برای او به بار آورده است، پس چه دلیلی دارد که نتایج خوبی را نیز برای امریکا به بار نیاورد!

 

روش ماکرون: این روش، در برخورد با پرونده های حساس مانند پرونده اتمی ایران محدودیت های خود را نشان داده است

روزنامه لوموند در شماره امروز خود گزارش بسیار جالبی را به روش امانوئل ماکرون اختصاص داده است. لوموند می نویسد ماکرون با تصویر جوان و پویایی که در سطح جهان از خود نشان داده است، در گفتگوهای بین المللی خود را به عنوان یک مخاطب معتبر معرفی کرده و جا انداخته است، اما روش وی تا کنون با نتایج مثبت و قابل لمسی همراه نبوده است. در واقع سیاست خارجی ماکرون که سیاستی پویا و پراگماتیک جلوه می کند، در برخورد با واقعیاتی چون پرونده های مهم و حساس از جمله خروج آمریکا از پیمان اقلیمی پاریس و خروج آمریکا  از توافق اتمی ایران  محدودیت های خود را نشان داده است.

لوموند می نویسد که در چهارچوب اروپا، ماکرون خود را در نقش بزرگ ترین هدایت کننده سیاست خارجی اروپا در جهان می بیند، این در حالی است که طرح های او برای ایجاد اصلاحات در اتحادیه اروپا از حمایت کامل کشورهای اروپایی برخوردار نیست و اینطور به نظر می رسد که در باره رویکرد ماکرون در اروپا  اجماعی میان کشورهای اروپایی وجود ندارد. در همین حال، با گسترش احزاب عوامگرا  در اروپا، از جمله ایتالیا،  این خطر وجود دارد که ماکرون بیش از پیش در اروپا منزوی شود.

لوموند می نویسد که ماکرون به هنگام انتخابش به مقام ریاست جمهوری فرانسه در ۷ ماه مه سال گذشته تجارب زیادی در زمینه سیاست خارجی نداشت. با این وجود با تکیه بر تصویر جوان و پویایی که در جهان از خود نشان می داد توانست جای خود را در سطح جهانی باز کند و بسیاری او را به عنوان یک رئیس جمهوری فعال و پراگماتیک توصیف می کنند. اما علیرغم این تصویر مثبت در جهان، به نحو تناقض گونه ای ماکرون نمی تواند نقشی را که در جهان بازی می کند ، در اتحادیه اروپا نیز بازی کند. طرح های او در اتحادیه اروپا از سوی بسیاری از کشورها جدی گرفته نشده و حمایت نمی شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید