ایران

آیا جریان احمدی نژاد در پی حذف روحانیان از قدرت است؟

مرتضی نبوی در مصاحبه ای مفصل مدعی شده که یک جریان انحرافی اصولگرا به نمایندگی محمود احمدی نژاد در حال شکلگیری است که هدفش حذف روحانیان از قدرت و مآلاً حذف خود ولایت فقیه است

تبلیغ بازرگانی

خبرگزاری فارس امروز مصاحبۀ مفصلی را به چاپ رسانده که پیشتر نشریۀ پنجره با مرتضی نبوی در مورد شرایط سیاسی ایران انجام داده و به چاپ رسانده بود. در این مصاحبه، مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از چهره های باسابقۀ اسلامگرایی سنتی محمود احمدی نژاد را نماینده جریانی در طیف اصولگرایان تعریف کرده که خواستار حذف روحانیت و مرجعیت از قدرت است.

مرتضی نبوی ضمن ابراز نگرانی از پیشروی این جریان در دورن اصولگرایان گفته است : احساس میکنم در بین اصولگرایان یک جریان اصولگرایی منهای روحانیت در حال شکلگیری است. یعنی : جریانی که خود را اصولگرا می داند به ولایت امام زمان اعتقاد دارد، اما به نظر می رسد که به نقش روحانیت در تاریخ تشیع و در جریان انقلاب اسلامی خیلی اعتنایی ندارد.

مرتضی نبوی در جای دیگری از اظهاراتش افزوده است : این جریان در واقع به ولایت فقیه آنطور که آیت الله خمینی تبیین کرده اعتقادی ندارد و "احساس استغنا می کند از این که با تکیه بر روحانیت شیعه کار خود را به پیش ببرد." مرتضی نبوی از این جریان بعنوان انحراف یاد کرده که به اعتقاد وی در صورت ادامه نه فقط تضادش با انقلاب اسلامی افزایش می یابد، بلکه شاید در مقطعی کارش به مقابله با حکومت برآمده از این انقلاب نیز بیانجامد.

مرتضی نبوی در زمینۀ بنیان فکری این جریان اصولگرا که حکومت اسلامی را منهای روحانیت یا منهای ولایت فقیه می خواهد گفته است : این جریان می گوید که خودشان مستقیماً با آقا امام زمان ارتباط می گیرند و راه را به دیگران نشان می دهند. مرتضی نبوی سپس نتیجه می گیرد که مسألۀ این جریان تنها مخالفت صرف با تصدی امور از سوی روحانیت نیست.

به اعتقاد مرتضی نبوی، مخالفت این جریان اصولگرا با روحانیت عمیق تر از اینهاست.
مرتضی نبوی در جای دیگری از سخنانش افزوده است که این جریان به خودش اجازه می دهد که بقیه اصولگرایان را کاملاً طرد کرده و انگ های خیلی خطرناک به آنان بزند و حتا آنان را ضد انقلابی بداند و ممکن است – چنانکه نشانه هایی نیز در دست است – این جریان ارزش های مسلم اسلامی نظیر حجاب را زیر سئوال ببرد.
از جمله این نشانه ها که مرتضی نبوی اشاره ای به آنها نکرده، ارجاع های مکرر محمود احمدی نژاد به نمادهای ایران پیشااسلامی تا حد ستایش پادشاهان هخامنشی است.

از نظر کارشناسان هیچ یک از این ارجاع ها و اشاره ها بی دلیل و تصادفی نیست. با این ابتکارها ای بسا رئیس جمهوری ایران درصدد افزایش فاصلۀ خود و جریان خود با روحانیت شیعه معتقد به ولایت فقیه است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید