آیا زنان نتیجۀ انتخابات آمریکا را تعیین خواهند کرد؟

بیش از ٤٦ میلیون شهروند آمریکایی پیش از موعد هشتم نوامبر در رأی گیری انتخابات ریاست جمهوری کشورشان شرکت کردند. چنین رقمی در هیچیک از دیگر انتخابات گذشتۀ آمریکا سابقه نداشته است. گر چه نتایج این رأی گیری هنوز اعلام نشده، اما، شواهد نشان می دهند که لاتینی تبارها و زن ها حضور گسترده ای در این انتخابات باصطلاح پیش از موعد داشته اند و ای بسا سرانجام انتخابات در برخی ایالات به ویژه در فلوریدا و نِوادا را رقم بزنند.

تبلیغ بازرگانی

 

در انتخابات "پیش از موعد" شمار رأی دهندگان سفیدپوست از ٧١ درصد به ٦٨٫٨ درصد کاهش یافته است. یکی از مسئولان دفتر انتخاباتی هیلاری کلینتون در فلوریدا گفته است که از پنجشنبه گذشته تاکنون شمار رأی دهندگان سفیدپوست از ٦١ درصد فراتر نرفته است و همین از نشانه های قوّی پیروزی هیلاری کلینتون در انتخابات است. چهارشنبه گذشته بیش از ٤٢٩ هزار لاتینی تبار در ایالت فلوریدا در رأی گیری شرکت جستند که ١٥٨ درصد بیش از مدت مشابه در انتخابات سال ۲۰۱۲ بوده است.

در نتیجۀ همین حضور گستردۀ لاتینی تبارها، بعید نیست که نتیجۀ انتخابات در ایالت نِوادا به زیان ترامپ تمام شود. در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رأی دهندگان مستقل به ویژه در ایالات فلوریدا و کارولینای شمالی حضور گسترده تری داشته اند. برای نمونه، دوشنبه گذشته ٢٢ درصد شرکت کنندگان در انتخابات ایالت فلوریدا را رأی دهندگان مستقل تشکیل دادند که عمدتاً شامل جوانان چپگرا می شوند. به گفتۀ کارشناسان بخش مهمی از این رأی دهندگان به سود هیلاری کلینتون رأی خواهند داد.

در کارولینای شمالی شمار بی سابقه ای از زنان سفیدپوست در انتخابات شرکت جسته اند. از نگاه کارشناسان شرکت گستردۀ زنان سفیدپوست نشانۀ مثبتی برای دونالد ترامپ نیست که در جریان کارزار انتخاباتی از او چهره ای جنسیت گرا و زن ستیز ارایه شد. در میان رأی دهندگان مستقل شمار زنان سفیدپوست در قیاس با انتخابات سال ٢٠١٢ بسیار بیش از مردان سفیدپوست بوده است.

 

بر پایۀ تعداد شرکت کنندگان در انتخابات پیش از موعد، نامزد حزب دموکرات توانسته از رقیب جمهوری خواه خود در ایالت های کلورادو و آیووا پیشی بگیرد، هر چند طرفداران حزب جمهوری خواه سنتاً در این دو ایالت دست بالا را داشته اند.

در مناطق شرق آمریکا شمار زنان رأی دهنده بی سابقه و بسیار بیشتر از انتخابات سال ٢٠١٢ بوده است. به گمان ناظران بخش قابل ملاحظه ای از این زنان به نامزد حزب دموکرات رأی می دهند یا در مخالفت با دونالد ترامپ در رأی گیری شرکت می کنند. برای نمونه، در ایالت فلوریدا زنان ٥٥ درصد رأی دهندگان را تشکیل می دهند.

در برخی ایالات ٤٦ درصد زنانی که در انتخابات "پیش از موعد" شرکت جسته اند حامیان نامزد حزب دموکرات هستند و ٣٠ درصد آنان را حامیان نامزد جمهوری خواه تشکیل می دهند. باقی مانده، یعنی ٢٤ درصد این دسته از رأی دهندگان زنان رأی دهندۀ مستقل به شمار می روند.

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید