گفتگو

آیت الله خامنه ای ترویج موسیقی را با اهداف نظام ناسازگار اعلام کرد

DR

بعقیده احمد قابل ، آیت الله خامنه ای با صدور چنین فتوا هائی مایل است روحانیت سنتی را از خود راضی نگاه دارد. چرا که تنها پایگاهی که برای او باقی مانده است، همین بخش از روحانیت است، وگرنه بقیه که مدت هاست از ایشان فاصله گرفته اند.

تبلیغ بازرگانی

 

یک خبر نامه دانشجوئی متعلق به بسیج این روز ها متن استفتائی را خطاب به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده است که در آن یک جوان بیست و یک ساله با اظهار تمایل به یاد گیری "تار" خواستار نظر رهبر جمهوری اسلامی شده است.

در پاسخ به این استفتاء آیت الله خامنه ای تصریح کرده است که "ترویج موسیقی و تدریس آن و تشکیل کلاس های موسیقی، هرچند حلال باشد، با اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی سازگار نیست ." آیت الله خامنه ای از جوانان خواسته است که " وقت با ارزش خود را " به یاد گیری علوم و فنون بپردازند.

آقای احمد قابل ، دین پژوه مقیم ایران در گفتگوئی ، دلایل سیاسی و عقیدتی صدور فتواهائی از این دست را بر می شمارد.

او در این گفتگو توضیح می دهد که اگر مسئله ای از نظر شرعی حلال باشد، هیچ کس نمی تواند کسی را الزام کند تا از انجام آن صرفنظر نماید.

بعقیده او درباره موسیقی هیچ فقیهی یک تحقیق جدی انجام نداده است .

او می گوید بسیاری از روحانیون خود می دانند که تقریباً کسی حرف روحانیونی را که موسیقی را منع می کنند مراعات نمی کند.

بعقیده احمد قابل ، آیت الله خامنه ای با صدور چنین فتوا هائی مایل است روحانیت سنتی را از خود راضی نگاه دارد. چرا که تنها پایگاهی که برای او باقی مانده است، همین بخش از روحانیت است، وگرنه بقیه که مدت هاست از ایشان فاصله گرفته اند.

گفتگو با احمد قابل، دین پژوه مقیم ایران

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید