ایران

"آیت‌الله خامنه‌ای در هیئت فرمانده ‌ای مستأصل ظاهر شده است"

آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران khamenei.ir

علی کشتگر، فعال سیاسی و تحلیلگر مقیم پاریس، با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در نخستین روز سال جدید گفته است که اظهارات آیت الله خامنه ای در مورد آمریکا بیش از هر چیز گویای وضعیت یک فرماندۀ مستأصل در حال شکست است.

تبلیغ بازرگانی

علی کشتگر می گوید : آیت الله خامنه ای از آنرو در موقعیت یک رهبر مستأصل و شکست خورده قرار گرفته که می بیند حتا اطرافیان و پیروانش بیش از پیش نسبت به گفته های او تردید می کنند. به همین دلیل، به گمان علی کشتگر، مخاطب اصلی سخنان نوروزی آیت الله خامنه ای در بادی امر خود مسئولان و رهبران جمهوری اسلامی و جناح رقیب او در درون قدرت هستند.

اشارۀ آیت الله خامنه ای به دو راهی که آمریکا پیش روی جمهوری اسلامی ایران گذاشته، اعتراف ضمنی به واقعیت بن بستی است که در نتیجۀ سیاست های خود رهبر حکومت اسلامی ایران پدید آمده است.

سخنان نوروزی آیت الله خامنه ای، به گفتۀ علی کشتگر، ادامۀ سیاست های گذشته جمهوری اسلامی یعنی صدور انقلاب اسلامی و خصومت با جهان است، در حالی که جناح رقیب او خواستار خاتمه یا دست کم تعدیل این روش ها و دخالت در امور دیگران و بالاخره خواستار تعامل با آمریکا برای پایان دادن به مشکلات اقتصادی کشور و تبعات خطرناک سیاسی-اجتماعی آنهاست. در واقع، جناح رقیب آیت الله خامنه ای به او هشدار می دهد که ادامۀ سیاست های او به نابودی جمهوری اسلامی ایران منتهی می شود.

علی کشتگر در ادامه می افزاید : چه آیت الله خامنه ای به سیاست های گذشته اش ادامه بدهد چه با آمریکا تفاهم و تعامل کند، نتیجه در هر حال یکی است و آن نابودی ولایت فقیه است . به گفتۀ علی کشتگر، آیت الله خامنه ای از این خطر یا بن بست به خوبی آگاه است و دلیل استیصال و شکست او نیز همین است.

اما، علی کشتگر تأکید می کند، رویکردی که آیت الله خامنه ای در قبال این بن بست و "دوراهی" در پیش گرفته حاصلی جز نابودی جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت. در نتیجۀ این رویکرد موجودیت کشور نیز به خطر خواهد افتاد. به همین دلیل سخنان نوروزی رهبر جمهوری اسلامی در اصل نوعی اعلام جنگ است نه فقط به جناح مقابل در قدرت، بلکه به کل مردم ایران که خواستار تعامل با جهان و به ویژه با آمریکا هستند و این خواست را به بخشی از حاکمان اسلامی کشور نیز تحمیل کرده اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید