ایران

آینده سیاسی جمهوری اسلامی ایران در آفریقا

کانتینری که گفته میشود اسلحه ارسالی از ایران در آن  کشف شده است
کانتینری که گفته میشود اسلحه ارسالی از ایران در آن کشف شده است

پس از تنش های دیپلما تیک بین کشور نیجریه و جمهوری اسلامی ایران بدنبال کشف محموله قاچاق اسلحه و مهمات در بندر لاگوس در این کشور و پس از آنکه کشور کوچک آفریقائی گامبیا به همین منظور روابط دیپلماتیک خود را کلاً با جمهوری اسلامی ایران قطع کرد. اینک نوبت به کشور آفریقائی سنگال میرسد.

تبلیغ بازرگانی

  سنگال دیروز(سه شنبه) سفیر خود در تهران را برای مشاوره به داکار فراخواند. در بیانیه وزارت امور خارجه سنگال در این باره آمده است که توضیحات داده شده از سوی مسئولان جمهوری اسلامی در باره این ماجرا قانع کننده نبوده ، لذا دولت سنگال تصمیم گرفت که سفیر خود در تهران را برای مشاوره فرا خواند.اینطور بنظر میرسد که منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آخرین مأموریت خود به سنگال در روز دوشنبه و پیش از بر کناریش نتوانست مقامات سنگالی را در باره این ماجرا قانع نماید.

تحلیلگران در کشور سنگال اعتقاد دارند که مقصد سلاح ها و مهمات جمهوری اسلامی ناحیه کازامانس در جنوب این کشور بوده ، جائی که این شورشیان از سالها پیش بر علیه حکومت مرکزی سنگال دست به مبارزه و طغیان زده اند.

اقدام سنگال پس از نیجریه و گامبیا این پرسش را بر می انگیزد که سرنوشت سیاست آفریقائی جمهوری اسلامی به کجا میانجامد؟

در باره این موضوع گفتگوئی انجام داده ایم با مهدی مظفری استاد دانشگاه در روابط بین الملل در کشور دانمارک و نظرات وی را در باره تأثیرات این ماجرا در آینده روابط سیاسی جمهوری اسلامی با کشورهای آفریقائی جویا شده ایم.

گفتگو با مهدی مظفری

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید