ایران / مجاهدین

ابرازخشنودی فرماندهان سپاه از کشتار اعضاء سازمان مجاهدین درعراق

DR

درادامه اعتراضات بین المللی به حمله مسلحانه به اردوگاه اشرف مقرسازمان مجاهدین خلق درعراق، نماینده انگلیس درپارلمان اروپا ورئیس کمیسیون روابط این اتحادیه با عراق امروزدربروکسل مقر اتحادیه اروپا با تقبیح " قتل عام " اعضاء مجاهدین درعراق خواستارگشایش یک پرونده ویژه تحقیقاتی از سوی سازمان ملل درمورد علل وعوامل این حمله گردید.

تبلیغ بازرگانی

 به گزارش سخنگویان سازمان مجاهدین دراین حمله که روز شنبه گذشته، سی ویکم اوت، صورت گرفت پنجاه و دو نفراز حاضرین درکمپ اشرف جان خود را ازدست دادند.

استروآن استیونسن، نماینده انگلیس درسخنان خود دربروکسل رسماً نیروهای مسلح عراقی را مسئول حمله به اردوگاه مجاهدین دانست وخواستار رسیدگی سازمان ملل شد.

ازسوی دیگر درایران علاوه بربیانیه ای که روز دوشنبه حاکی از خشنودی سپاه پاسداران ازاین حمله انتشاریافت، برخی فرماندهان نیروهای نظامی وشبه نظامی ایران نیز ازانجام این حمله ابرازرضایت کرده اند.

قاسم سلیمانی و محمد رضا نقدی ازفرماندهان نیروهای مسلح رژیم ایران طی اظهاراتی در این رابطه ضمن ابرازخشنودی از کشته شدن اعضاء مجاهدین این حمله را " مهمترازعملیات مرصاد " درسال 1367 دانسته اند.

همزمان با انتشارسخنان و بیانیه های سپاه پاسداران ایران، خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل سال دوهزارو سه میلادی و حقوقدان فعال حقوق بشرایران با اشاره به بیانیه سپاه پاسداران گفته است: این اقدام گمانه زنی ها درمورد دخیل بودن مستقیم یا غیرمستقیم دولت ایران دراین واقعه را تقویت می کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید