ایران/ اتمی

ابرازنگرانی مجدد رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی درمورد هدف های اتمی ایران و کره شمالی

یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی
یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی

دروین گفته می شود که به احتمال زیاد، آژانس بین المللی انرژی اتمی نشست خود را درمورد رسیدگی به آخرین تحولات پرونده اتمی ایران درنیمه نوامبرآینده تشکیل خواهد داد.

تبلیغ بازرگانی

روسیه و چین بارها با انتشارتازه ترین گزارش رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران مخالفت کرده و توصیه کرده اند که وی انتشارگزارش را به تعویق بیندازد.
مخالفت روسیه و چین با انتشاراین گزارش ازآنجائی ناشی می شود که دربرخی ازمحافل دیپلماتیک گفته می شود که رئیس آژانس درآخرین گزارش خود ایران را به تلاش درجهت استفاده نظامی از انرژی اتمی متهم کرده است.
دراین حال "یوکیو آمانو"* رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی شب گذشته با تاکید برنگرانی خود ازبرنامه های اتمی ایران و کره شمالی، از این دوکشورخواست تا هرچه زوتر به شفاف سازی درباره هدف ها بپردازند.
"یوکیو آمانو" گفت برنامه های اتمی کره شمالی نیزموجب نگرانی جدی وی است.
شماری از کشورهای غربی ایران را به تلاش درجهت استفاده نظامی ازانرژی اتمی و دست یابی به سلاح هسته ای متهم می کنند، ولی ایران با رد این اتهامات برنامه های هسته ای ایران را صلح آمیزتوصیف می کند.
احتمال می رود درصورت طرح پرونده اتمی ایران در نشست آتی آژانس، شورای حکام باردیگر رسیدگی به پرونده را به شورای امنیت احاله نمایند.

Yukio Amano *

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید