هفته نامه های فرانسه

اتتخابات کانادا و سانسور اهل قلم در ترکیه

جاستین ترودو
جاستین ترودو REUTERS/Chris Wattie

پس از حدود ده سال حاکمیت بلامنازع محافظه کاران در کانادا این هفته اعلام شد که در انتخابات روز دوشنبه گذشته، نوزدهم اکتبر، حزب "لیبرال" به پیروزی دست یافته و برای چهار سال آینده دولت لیبرال به ریاست "جاستین ترودو" فرزند نخست وزیرسابق کانادا اداره امور را در دست خواهد داشت.

تبلیغ بازرگانی

به سبب علائق تاریخی و زبانی میان فرانسه و کانادا، به ویژه، ایالت بزرگ وثروتمند "کبک" که همچنان فرانسه زبان باقی مانده است، مطبوعات فرانسه به رویدادهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کانادا توجه نشان می دهند.

"لوپوئن" هفته نامه ی فرانسوی درشماره امروز خود گزارشی را به انتخابات کانادا و پیروزی حزب لیبرال اختصاص داده.

لوپوئن می نویسد: به نظرمی رسد که دنیای سیاست نیز وراثت سیاسی پداران و پسران را تجربه می کند.

بعد از آمریکا وحکومت طولانی خاندان های کندی، بوش یا کلینتون، اکنون در کانادا فرزند الیوت ترودو نخست وزیر پرسروصدای دهه هفتاد میلادی توانسته است حزب خود را به پیروزی برساند.

الیوت ترودو پدر"جاستین ترودو" از سال ١٩٦٨ تا ١٩٨٤ به مدت شانزده سال حکومت را در ید خود متمرکز کرده بود.

لوپوئن می افزاید: جالب اینکه این بار "جاستین ترودو" بیشترین آرای خود را درکبک کانتون فرانسه زبان کانادا به دست آورده است که بخشی از آن همچنان دردل هوای استقلال را دارند. ترودوی چهل وسه ساله با یک بانوی اهل کبک ازدواج کرده و درمونرآل بزرگترین شهرکبک زندگی می کند.

لازم به یاد آوری است که درسال هزارو نهصد و نود و پنج به خواست شهروندان کبک یک همه پرسی برای اعلام استقلال برگزارشد که با درصد بسیار ناچیزی استقلال طلبان شکست خوردند.

درنوول ابزرواتور که با تیتر"اُبس" منتشرمی شود گزارشی را به مشکلات پردامنه ای سازمان ملل درانجام وظیفه بین المللی "حفظ صلح" توسط نیروهای "کلاه آبی" این سازمان اختصاص داده.
نوول اُبس می نویسد: ما از سال های هشتاد وهشت میلادی که سازمان ملل تحت دبیرکلی "کوفی عنان" برنده جایزه صلح اعلام شد بسیار دوریم.

نوول ابس می نویسد: سرخوردگی بزرگ کلاه آبی های سازمان ملل برای انجام وظیفه در اقصا نقاط جهان این است که هرروز بیش از پیش درکانون های خطرهای فزاینده قرار دارند و قادرنیستند درمقابل قتل عام ها وخشونت های اقدام پیش گیرانه ای انجام دهند، ازدیگرسو دربرخی موارد به تبهکاری و سوء استفاده جنسی از افرادی متهم می شوند که دراصل می باید حافظ جان و مال آنان باشند.

گزارشی خواندنی در "اُبس" پیرامون وضعیت دشوار صدو بیست وپنج هزارمرد صلح با کلاه های آبی که بعد ازجنگ دوم جهانی دربسیاری از نقاط بحرانی جهان به عنوان سپرحائل میان کشورهای متخاصم خدمت کرده اند و امروز به نوشته "اُبس" با خطرهای بیشترو توان فعالیت کمتر رو به رو هستند.

واما ترکیه می رود که روز اول نوامبر انتخابات پیش ازموعد پارلمانی برگزار کند که یکی از دشوارترین و بیسابقه ترین انتخابات درتاریخ نود ساله ی جمهوری ترکیه خواهد بود.

اکسپرس دریک گزارش مفصل به معضلی به نام "رجب طیب اردوغان" برسر راه دموکراسی ترکیه و به ویژه انتخابات پیش رو که مهمترین اهرم دموکراسی است اختصاص داده.

"اکسپرس" درآستانه انتخابات ترکیه، یک شنبه آینده اول نوامبر، به سراغ روزنامه نگاران ترک رفته و به وضعیت سانسور و زندان دراین این کشورپرداخته.

هفته نامه فرانسوی تحت عنوان "سلطانی که پوست از سرصاحبان قلم می کند" می نویسد: تهدید، تعقیب، خشونت علیه روزنامه نگاران ترک ادامه دارد، سامانه های اینترنتی مسدود می شوند یومیه ها با خفقان بیسابقه ای رو به رو هستند.

اکسپرس به نقل از اهل قلم ترک می فزاید روز به روز که به اول نوامبر، روز انتخابات، نزدیک تر می شویم رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری برفشار خود علیه روزنامه ها و روزنامه نگاران مستقل می افزاید.

اکسپرس درادامه گزارش خود می نویسد: روزنامه نگاران اعتراف می کنند که آزادی بیان وقلم همیشه درترکیه با معضل سانسوررو به رو بوده است، اما هرگز اهالی قلم چنین وضعیتی را تجربه نکرده بودند.

اکسپرس می افزاید: ترکیه از نظراستفاده از شبکه های اجتماعی چهارمین کشور جهان به شمار می رود اما اکنون ماه هاست که اینترنت بطوروسیعی زیرکنترل سانسور قرار گرفته و سامانه هایی مانند "یوتوب"، "توئیتر"، "فیس بوک" وغیره، که حامل اخبار و گزارش های مربوط به فساد مالی خانواده اردوغان بود ه اند، بطورمنظم با اختلالات بی رویه رو به رو هستند.

هفته نامه فرانسوی می افزاید: دردوران نخست وزیری اردوغان در٢٠١٣ و ٢٠١٤ ترکیه درراس فهرست کشورهای بزرگترین زندان روزنامه نگاران اعلام شده بود. چین و روسیه درردیف دوم قرارداشته اند.

ترکیه اردوغان درمیان یک صد هشتاد کشورجهان که ازنظر میزان آزادی بیان وقلم مورد بررسی "گزارشگران بدون مرز" قرار گرفته درردیف صدوچهل ونُهم قرارداشته است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید