اتحادیه اوپا/ پناهحویان

اتحادیه اروپا هفت صد میلیون دلاربه کشورهای میزبان پناهجویان کمک می کند

DR

نشست ویژه اتحادیه اروپا برای رسیدگی به بحران مالی و انسانی پناهجویان امروز دربروکسل تشکیل شد. 

تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعضای اتحادیه، درنشست امروز خود، به پیشنهاد کمیسر اروپایی امورپناهجویان تصمیم گرفتند مبلغی به میزان 700 میلیون یورو از منابع مالی کمک های بشردوستانه این اتحادیه را به عنوان کمک به اسکان پناهجویان و تامین مایحتاج اولیه آنان دراختیار کشورهای میزبان پناهندگان ازجمله یونان قرار دهند.

کمیسر امورپناهجویان درنشست امروز برای سال 2016 سیصد میلیون یورو و برای سال بعد، 2017، تخصیص 200 میلیون یورو پیشنهاه کرده است. این درحالی است که هم اکنون نیزهزاران پناهجوی خاورمیانه ای درمرزهای میان یونان و مقدونیه گرفتارآمده و درانتظار راه یافتن به منطقه ی اتحادیه اروپا هستند.

پیش از آغاز نشست امروز، دولت آتن خواستار500 میلیون یورو شده بود تا با این پول، به گفته دولت آتن، بتواند هزینه میزبانی از 100 هزار پناهجوی جدید را تامین نماید.

خبرگزاری فرانسه می نویسد: این درحالی است که دریکی از"حلبی آباد" های فرانسه درجنگل های "کاله" درشمال شرق این کشور گروه های زیادی از پناهجویان افغانی، سوری وسودانی درانتظارند تا در اولین فرصت از مرزگذشته و خود را به انگلستان برسانند.دراین اردوگاه موقت، که توسط خود پناهجویان بدون کمترین امکانات حیاتی و بهداشی برپا شده، به گفته پلیس حدود 800 تا 1000 نفرو به گفته مدد کاران مدنی حدود 3450 نفردرانتظار تعیین تکلیف به سرمی برند.
اکنون ماه هاست که وزارت کشورفرانسه به دنبال برچیدن این اردوگاه موقتی است، اما به دلیل مقاومت سازمان های مدنی و حقوق بشری امحاء کامل آن تا کنون میسر نشده است.دراین حال، موضوع پناهجویان و بحران افزایش یابنده مرتبط با آن یک حاشیه سیاسی نیز پیدا کرده است.

دیپلمات های اروپایی می گویند با اینکه تصمیم گرفته شده بود نیروهای نظامی ناتو به گشتزنی دردریای اژه پرداخته و از قاچاق انسان جلوگیری نمایند، ولی این طرح، علی رغم اعلام آمادگی ناتو، به دلیل سهل انگاری و عدام صدور مجوز ازسوی دولت ترکیه هنوز اجرایی نشده است

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید