انتخابات/آلمان

پناهجویان و انتخابات ایالتی آلمان - گفتگو با عبدالعزیز گردیزی

REUTERS/Kai Pfaffenbach

انتخابات سه پارلمان محلی آلمان که یکشنبه سیزدهم ماه مارس برگزار شد به نوعی همه پرسی در مورد سیاست های آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان فدرآل، در خصوص پذیرش پناهجویان تبدیل شده است.

تبلیغ بازرگانی

ورود بیش از یک میلیون پناهجو به آلمان، عرصۀ سیاسی را بر خانم آنگلا مرکل تنگ کرده است. در این حال، پیشروی راست افراطی به یک نگرانی عمومی در آلمان نیز تبدل شده است. برای بررسی این مسئله، با آقای عبدالعزیز گردیزی، نویسنده و فعال سیاسی، مقیم آلمان، گفتگویی انجام داده ایم.  آقای گردیزی در شرح این انتخابات از جمله گفته است : مردم آلمان تصور نمیکردند که پناهجویان در چنین ابعاد گسترده ای وارد کشورشان شوند. او پیشروی راست افراطی را در آلمان در واکنش به ورود پناهجویان پدیده ای قدیمی و ریشه دار می داند و معتقد است که آلمان به عنوان یک کشور صنعتی قوی نهایتاً توانایی آموزش و جذب پناهجویان را در بازار اقتصادی خود خواهد داشت. 

گفتگو با عبدالعزیز گردیزی، نویسنده و فعال سیاسی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید