افغانستان/ مهاجرت

اجساد افغان‌های غرق شده در آب‌های ترکیه به کشورشان باز گردانده می‌شود

DR

محمد اشرف غنی- رئیس جمهوری افغانستان، هیأتی را مأمور کرد که هم زمان با انتقال ٢٣ جسد پناهجویان افغان که در آب‌های ترکیه غرق شدند، درباره چگونگی این رخداد تحقیق کند.

تبلیغ بازرگانی

بنا به گزارش وزارت امور خارجه افغانستان، اجساد ٢٣ تن از 24 پناهجوی افغان که در آب‌های ترکیه به سوی اروپا در حرکت بودند، در روز دوشنبه گذشته از آب گرفته شده است.

در آن روز قایق حامل پناهجویان خارجی، در تنگه بسفر در نزدیکی سواحل ترکیه واژگون شد و 24 قربانی گرفت.

شمار سرنشینان این قایق 40 نفر تخمین زده شده اما مأموران امداد ترکیه اجساد 24 تن را از آب گرفته‌اند

تقاضای زیاد پناهجویان خارجی برای رسیدن به کشورهای اروپایی از طریق ترکیه، بازار پررونقی را برای قاچاقچیان انسان در ترکیه فراهم کرده است که در بسیاری موارد نتایج فاجعه‌باری را به دنبال داشته است.

گفتگو با حکمت علی حکمت- عضو انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه

از حکمت علی حکمت- عضو انجمن حمایت از پناهجویان افغان در ترکیه، پرسیدم این فاجعه حکایت از چه مشکلی دارد و چرا این جوانان با پذیرفتن خطر از دست دادن جانشان از کشورشان می‌گریزند؟

او در آغاز می گوید این بار نخست و بار آخر نخواهد بود و سواحل ترکیه به ویژه در غرب دریای اژه، همواره شاهد چنین رویدادهای فاجعه باری برای پناهجویان خارجی بوده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید