افغانستان / سیاسی

اجلاس دوم در بن، و احتمال اشتراک طالبان

در حالیکه سفیر امریکا گفته بود که در کنفرانس دوم «بن» جایی برای طالبان وجود ندارد، سخنگوی وزارت امور خارجۀ افغانستان گفته است که اشتراک طالبان در این کنفرانس بستگی به پیشرفت مذاکرات دارد.

تبلیغ بازرگانی

کنفرانس دوم در مورد افغانستان در شهر «بن» در آلمان، قرار است در آخر سال جاری عیسوی برگزار شود. هدف از این کنفرانس، جمع بندی پیشرفت های کشورطی این ده سال و پیش بینی ها در مورد آینده خواهد بود.

گفتگو با محمدحکیم نظری پریانی

برای بررسی دلایل این کنفرانس و شرایط اشتراک طالبان در آن،گفتگویی داریم با محمد حکیم نظری پریانی، مدیر مسئول روزنامۀ ماندگار.

آقای نظری پریانی میگوید که بحث مسئلۀ طالبان در این کنفرانس یک بحث جانبی است و تا حالا بصورت مشخص قرار نبوده است که آنان در این کنفرانس حاضر باشند.

 آقای نظری پریانی همچنان اضافه میکند که، آقای کرزی میخواهد با شرکت دادن طالبان در این کنفرانس، زمینه را برای برسمیت شناختن آنان آماده کند و برای شرح این موضوع، از تبانی میان کرزی و پاکستان صحبت میکند. برای او برخورد فعلی حکومت افغانستان با طالبان، یک برخورد غیر منصفانه و سلیقه ای است. در نهایت، فشار های کرزی و پاکستان، برای ادامۀ گفتگو با طالبان، و احیاناً شرکت دادن آنان در کنفرانس دوم در بن، باعث تداوم مشکلات افغانستان میشود.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید