افغانستان

اجلاس مشترک روسیه، چین و پاکستان در بارۀ افغانستان

مسئولین سیاسی افغانستان، از اینکه مجلسی در بارۀ این کشور، با حضور روسیه، چین و پاکستان برگزار شود و خود افغانستان در آن حضور نداشته باشد، انتقاد کرده اند.

تبلیغ بازرگانی

مسئولین سیاسی افغانستان در واکنش به نشست امروز مسکو، که در آن چین، پاکستان و روسیه حضور دارند، ابراز نگرانی کرده اند. سخنگوی وزارت امور خارجۀ افغانستان، احمد شکیب مستغنی گفته است که در بارۀ این اجلاس جزئیاتی در دست نیست و در غیاب نماینده دولت کابل برگزاری این چنین مجلس، پرسش‌برانگیز و نگران کننده است. در بررسی این مسئله، موفق شدیم با خود آقای احمد شکیب مستغنی گفتگویی داشته باشیم.

آقای مستغنی میگوید که بررسی وضعیت افغانستان در غیاب افغان ها، ولو با نیت نیک صورت گیرد، از یک سو نمیتواند به بررسی واقعبینانۀ وضعیت کمک کند و از سوی دیگر، پرسش های جدی را در خصوص اهداف این گونه نشست ها، نزد مردم افغانستان به میان میاورد. وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی افغانستان، ابهام در مورد اهداف این نشست، و عدم هم آهنگی با افغانستان را، نگران کننده دانسته و از مجاری مربوطه توصیحات میخواهد. صحبت از حضور نمایندگانی از طالبان هم در این اجلاس است، ولی سخنگوی وزارت امور خارجه این خبر را تایید نمیکند.

او اضافه میکند که افغانستان با هر کشوری که خواسته باشد حاضر به همکاری است، ولی با این شرط که همکاری ها میان دولت ها باشد. در این مسئله، نفس برگزاری این اجلاس، بدون همکاری با افغانستان، قابل انتقاد است.

گفتگو با احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ افغانستان

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید