فرانسه / لبنان

درخواست آزادی جورج ابراهیم عبدالله رد شد

جورج ابراهیم عبدالله، انقلابی لبنانی
جورج ابراهیم عبدالله، انقلابی لبنانی

دادگاه اعمال مجازات پاریس، که قرار بود امروز در مورد آزادی جورج ابراهیم عبدالله، انقلابی لبنانی، که از سی سال به اینسو در فرانسه زندانی است، تصمیم بگیرد، آزادی مشروط او را رد کرد.

تبلیغ بازرگانی

وکیل مدافع جورج ابراهیم عبدالله، این تصمیم دادگاه را که برای نهمین بار، درخواست آزادی مشروط عبدالله را رد میکند، یک تصمیم تحت فشار سیاسی تلقی کرد.

جورج ابراهیم عبدالله، فرمانده تشکلی به نام «فراکسیون‌های ارتش انقلابی لبنان»،  یک انقلابی مارکسیست بود، که در سال ١٩٨۴ در فرانسه، و آنهم به شکل تصادفی، دستگیر شد. او در مرحلۀ اول، به اتهام داشتن اسناد جعلی و حمل اسلحه بدون مجوز، به چهار سال زندان محکوم شد، ولی در زندان، او اعلام کرد که یک انقلابی عرب است و به دلایل تشکیلاتی وارد فرانسه شده است.

هواداران جورج ابراهیم عبدالله در سال ١٩۸۵، برای نجات او از زندان، ژیل سیدنی پیرول، مدیر مرکز فرهنگی فرانسه در تریپولی را ربودند. بعد از مذاکرات فراوان، در حالیکه قرار بود زندانی و مدیر مرکز فرهنگی با هم تعویض شوند، پلیس اسلحه ای را در محل زندگی جورج ابراهیم عبدالله کشف کرد، که با آن در سال ١٩٨٢، در فرانسه، دو تن از دیپلمات ها کشته شده بودند. یکی از این دو دیپلمات امریکایی و دیگری اسرائیلی بودند. متعاقب کشف این مسئله، اتهام جورج ابراهیم عبدالله تغیر کرد و او به جرم همکاری در قتل این دو دیپلمات، مورد تعقیب قرار گرفت.

از سال ١۹۹۹ به اینسو، در حالیکه جورج ابراهیم عبدالله مدت زیادی را در زندان سپری کرده است، از نظر قانونی میتواند آزاد شود، ولی از آن زمان تا حالا، قضای فرانسه هشت بار درخواست آزادی مشروط او را رد کرده بود و این بار برای نهمین مرتبه، این درخواست رد شد.

جورج ابراهیم عبدالله به زندان دایمی محکوم شده بود، ولی زندانیان در فرانسه بعد از اینکه مقداری از مجارات خود را طی کردند، در شرایط خاصی میتوانند از آزادی مشروط مستفید شوند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید