روزنامه ها

احتمال تبعید معمر قذافی به ونزوئلا

روزنامه بزرگ صبح پاریس، فیگارو: دیگر جای شکی وجود ندارد که مذاکرات سه جانبه ای بین نمایندگان سرهنگ معمر قذافی، شورای ملی انتقال و فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در مورد برکناری قذافی آغازگشته است. نماینده ای نیز از طرف رئیس جمهوری ونزوئلا به تونس رفته است

@fotolia
تبلیغ بازرگانی

فیگارو: با آنکه اوضاع در لیبی شفاف نیست و از زبان بازیکنان صحنه سیاسی آن کشور، سخنانی ضد و نقیض و مجموعه ای از بیانات راست و دروغ میشنویم، اما با اطمینان میتوان گفت که شمارش معکوس پایان کار دیکتاتور لیبی آغاز گشته است.

از طرف دیگر، ورود فرستاده ویژه ای از طرف دولت ونزوئلا به تونس گویای آنست که هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، آماده پذیرش قذافی و اعضای خانواده او در خاک کشور خویش است.

در همین حال، اختلافاتی نیز در داخل اپوزیسیون لیبی و شورای ملی انتقال رخ داده است. از یکطرف، رئیس این شورا، "مصطفی عبدل جلیل"، همه وزیران دولت موقت را به اتهام سهل انگاری و عدم پیشگیری از ترور ژنرال یونس، فرمانده نظامی نیروهای اپوزیسیون برکنار نموده، و از طرف دیگر شبه نظامیان مسلح و جوانی که با نیروهای قذافی می جنگند، ضمن انتقاد از عملکرد شورا، خواستار سهم بیشتری در آن شده اند....

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید