ایران/اتحادیه اروپا/آمریکا/سرمایه گذاری

احتمال تضمین آمریکا به شرکت های اروپایی برای ورود به بازار ایران- گفتگو با مهرداد عمادی

فرانسه از آمریکا خواسته تا تضمین دهد که در صورت بازگشت تحریم‌ها علیه ایران شرکت‌های اروپایی به علت مبادلات تجاری خود با ایران جریمه نخواهند شد.لوران فابیوس٬ وزیر امور خارجه فرانسه در این باره گفت که هرچند، رویکرد آمریکا همیشه بر پایه همکاری متقابل بوده است٬ اما اکنون ما خواستار آن هستیم تا این موضوع به توافقی ملموس تبدیل شود و آن‌چه پیش تر برای شرکت‌های اروپایی اتفاق افتاده است مجددا تکرار نشود.

تبلیغ بازرگانی

مهرداد عمادی اقتصاددان و کارشناس بین المللی مالی مقیم انگلستان درباره این در خواست فرانسه از آمریکا میگوید که احتمال چنین تضمینی از سوی آمریکا به شرکت های اروپایی بسیار کم است. او میگوید، در واقع این موضوع به منزله کارت سفید دادن آمریکا به تمامی قراردادهای تجاری شرکت های اروپایی با ایران، حتی خارج از چهار چوب توافق هسته ای ایران با قدرت های بزرگ است. مهرداد عمادی میگوید اما این موضوع امکان پذیر است که قوه مجریه آمریکا که رئیس جمهوری آمریکا در رأس آن قرار دارد، اعلام کند که در چهارچوب توافق هسته ای وین، قرار داد های بلند مدت شرکت های اروپایی با ایران شامل تحریم های احتمالی یک جانبه آمریکا نشود...

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید