اسرائیل

اسرائیل: احتمال متهم شدن و استعفای بنیامین نتانیاهو- گفتگو با مئیر جاودانفر

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل تحت پیگرد قرار دارد و در صورتی که اتهام او رسمی شود، استعفا خواهد کرد.

مئیر جاودانفر، استاد علوم سیاسی
مئیر جاودانفر، استاد علوم سیاسی
تبلیغ بازرگانی

پلیس اسرائیل، دیروز برای مدت سه ساعت، نخست وزیر این کشور، بنیامین نتانیاهو را مورد پرسش قرار داد. هنوز او بصورت رسمی متهم نشده است. در صورتی که دادگاه او را به صورت رسمی متهم کند، بر اساس قوانین این کشور او مجبور است استعفا کند. این مسئله را امروز با آقای مئیر جاودانفر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه، بررسی میکنیم.

آقای جاودانفر، با ابراز این که هنوز اتهام او اعلام نشده است، میگوید که به نظر می آید که این بار مسئله جدی باشد و در نهایت، بعید نیست که منتهی به اتهام و استعفا شود. پلیس از مدتی به این سو در بارۀ او تحقیق میکند و گفته شده است که شاهدان زیادی گفته اند که حاضرند علیه او شهادت بدهند.

در تفسیر این قضایا، آقای مئیر جاودان فر میگوید که هم میتوان نتیجه گرفت که هنوز هم در اسرائیل در رأس قدرت فساد وجود دارد، و از سوی دیگر، سیستم قضایی اسرائیل با دقت کار میکند.

در صورتیکه آقای نتانیاهو مجبور به استعفا شود، باید بار دیگر در اسرائیل انتخابات برگزار شود. جناح مخالف از این مسئله راضی است، ولی برای جناح «لیکود»، برگزاری مجدد انتخابات میتواند به معنی شکست خوردن باشد، چون جانشین خوبی برای نتانیاهو ندارند.

گفتگو با مئیر جاودانفر، استاد علوم سیاسی

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید