خبر کوتاه/ ترکیه

احتمال پیروزی هواداران افزایش اختیارات اردوغان در رفراندم

تبلیغ بازرگانی

در حالیکه بیشتر از سه روز به برگزاری رفراندم در باره افزایش اختیارات رئیس جمهور ترکیه، باقی نمانده آخرین نظر سنجی ها نشان میدهند که هواداران رجب طیب اردوغان با تفاوتی اندک پیروز خواهند شد.

بر اساس یک نظر خواهی که امروز پنجشنبه ۱۳ آوریل منتشر شد هواداران اردوغان با ۳، ۵۱ درصد تمایل آراء از مخالفان جلو خواهند افتاد. این نظر خواهی با شرکت ۱۴۰۰ نفردر ۱۰ استان ترکیه انجام شده است.

در یک نظر خواهی قبلی رقم تمایل آراء در نزد هواداران رجب طیب اردوغان بیشتر از ۵۳ درصد اعلام شده بود.
روز یکشنبه گذشته نظرخواهی از اتباع ترکیه در خارج از این کشور خاتمه یافت و به ادعای رئیس جمهور ترکیه تعداد زیادی در آن شرکت کرده بودند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید