افغانستان/ انتخابات

احزاب افغانستان، اعتراضات خود را به برنامه انتخاباتی دولت آغاز کردند

.
. .

شماری از احزاب سیاسی افغانستان، امروز چهارشنبه ۷ سنبله/ ۲۹ اوت، در واکنش به پذیرفته نشدن خواسته‌هایشان در پیوند به چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی پیش‌رو، اعتراضات مدنی‌شان را در کابل آغاز کردند. این احزاب باورمندند سیستمی که حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای برگزاری انتخابات پارلمانی پیش‌رو روی دست گرفته، زمینه‌ساز یک انتخابات پر از تقلب خواهد بود.

تبلیغ بازرگانی

امروز  چهارشنبه ۷ سنبله، احزاب و جریان‌های سیاسی معترض، دو اعتراض مدنی را در شهر کابل سازمان‌دهی و راه‌اندازی کردند:
اعتراض نخست هواداران این احزاب و جریان‌ها دربرابر در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود و جمع اعتراضی دوم‌شان نیز در خیابان فرودگاه کابل تجمع کرده بودند.

احزاب و جریان‌های سیاسی افغانستان در اعلامیه‌ای مشترک از آغاز تظاهرات مدنی‌شان خبر دادند و تأکید کردند که اگر به این اعتراض‌ها توجه نشود، دامنه‌ی اعتراض‌های‌شان به تمام ولایت‌های افغانستان کشانده خواهد شد.
در اعلامیه‌ی مشترک این احزاب و جریان‌های سیاسی همچنان با لفظ هشدارگونه آمده که اگر حکومت و کمیسیون انتخابات به بی‌توجهی‌شان در پیوند به پیشنهادهای احزاب و جریان‌های سیاسی ادامه دهند، پیامد آنچه که در آینده اتفاق می‌افتد به دوش حکومت و کمیسیون انتخابات خواهد بود.

این احزاب و جریان‌های سیاسی باورمندند که به دلیل ناکارا بودند سیستم کنونی که کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات پارلمانی پیش‌رو روی دست گرفته، انتخابات پارلمانی، یک انتخابات پر از تقلب خواهد بود و بخش بزرگی از آرای مردم نیز ضایع خواهد شد.
به باور این جریان‌های سیاسی معترض، هیچ نظارت تاثیرگذار و جدی از کارکرد کمیسیون انتخابات وجود ندارد و نیز میلیون‌ها شناسنامه تقلبی و بی‌صاحب تاکنون توزیع شده که این دو مساله نیز زمینه را برای سو استفاده و تقلب در انتخابات پیش‌رو، فراهم می‌سازد.

یکی از خواست‌های اصلی احزاب و جریان‌های‌ سیاسی، استفاده از سیستم بایومتریک، برای برگزاری انتخابات پیش‌رو است؛ آنچه که از نظر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عملی نیست؛ زیرا به باور این کمیسیون، فرصت اندکی، به برگزاری انتخابات پارلمانی پیش‌رو باقی مانده است.

هرچند احزاب می‌گویند باوجود درخواست‌های پیاپی، تاکنون حکومت و کمیسیون انتخابات افغانستان، اهمیتی به درخواست‌ها و پیشنهادهای آنان نداده است، اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رییس جمهور غنی، پس از دیدار چند روز پیش نمایندگان احزاب با رییس جمهورگفت که در آن دیدار فیصله شد تا با توجه به جدول زمانی انتخابات، کمیته‌ای از نمایندگان دو طرف ایجاد شود تا طرحی را در زمینه تطبیق پیشنهادهای احزاب پیشنهاد کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید