ایران-سینما/گفتگو

احضاردست اندرکاران فیلم "یک خانوده محترم" به دادسرای فرهنگ

به گزارش سامانه خبری "سینما پرس" دست اندرکاران فیلم سینمائی "یک خانواده محترم" برای دفاع از خود برای شکوائیه سازمان سینمایی کشور به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند و اگر در مدت یک هفته به دادسرا مراجعه نکنند حکم جلب آن ها صادر خواهد شد. 

تبلیغ بازرگانی

سازمان سینمائی صبح روزسه شنبه 21 آذر ماه ازمحمد آفریده تهیه کننده و مسعود بخشی کارگردان فیلم سینمائی "یک خانواده محترم" به دلیل تخلف از قانون مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند، شکایت کرده بود.
سازمان سینمائی معتقد است "یک خانواده محترم" بدون پروانه ساخت و نمایش و بدون اطلاع  وزارت ارشاد ساخته شده و در جشنواره ها به نمایش درآمده است.
به گزارش منابع خبری محمد آفریده تهیه کننده "یک خانواده محترم" و مسعود بخشی کارگردان این فیلم ظرف یک هفته باید به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه و درجهت تفهیم اتهام خود توضیح دهند اگراین افراد دراین مدت اعلام شده به دادسرا مراجعه نکنند حکم جلب آن ها ازسوی مقامات قضائی صادرخواهد شد.
بابک حمیدیان، مهرداد صدیقیان، مهران احمدی، آهو خردمند، بهنازجعفری ومهرداد ضیایی ازجمله بازیگران این فیلم هستند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید