ایران

احمدی‌نژاد خطاب به رهبران ایران هشدار داد که وضع موجود دوام نخواهد داشت

محمود احمدی‌نژاد در بوشهر
محمود احمدی‌نژاد در بوشهر mehrnews.com

به گفتۀ محمود احمدی‌نژاد در رأس حکومت اسلامی ایران امروز کسانی حاکم شده اند که رعایت حقوق ملت و آزادی و عدالت را مغایر با امتیازات و قدرت خود می دانند و برای حفظ این قدرت و امتیازات دست به هر کاری می زنند.

تبلیغ بازرگانی

محمود احمدی نژاد در پیامی صوتی، قوۀ قضائیه ایران را به اقدامات خودسرانه و غیرقانونی متهم کرده است. او گفته است که نه فقط قوۀ قضائیه حق اعتراض و انتقاد را در کشور از میان برده، بلکه همۀ منتقدان را با پرونده سازی ها و اتهامات بی اساس به "اقدام علیه امنیت ملی" متهم و راهی زندان می کند.

احمدی نژاد گفته است که میان رهبران حکومت اسلامی ایران از زمان تأسیس جمهوری اسلامی تاکنون همواره بر سر آزادی و عدالت اختلاف وجود داشته است. او خود را از جمله مدافعان آزادی و عدالت خوانده و گفته است : هر چند وظیفۀ حکومت توسعۀ آزادی و عدالت است، اما، در رأس حکومت اسلامی ایران امروز کسانی حاکم شده اند که رعایت حقوق ملت و آزادی و عدالت را مغایر با امتیازات و قدرت خود می دانند و برای حفظ این قدرت و امتیازات دست به هر کاری می زنند.

رئیس جمهوری پیشین ایران گفته است که حاکمان امروز جمهوری اسلامی را چند دسته و گروه و خانواده تشکیل می‌دهند که هر منتقد و مخالف را به طرق غیرقانونی از صحنه خارج می سازند. او قوۀ قضائیه و دادگاه های آن را ابزار اصلی این اقدام دانسته و رویکردهای رایج این دستگاه را در قبال مخالفان غیرقانونی و ناجوانمردانه توصیف کرده است.

محمود احمدی نژاد با اشاره به دستگیری دوستان و همراهانش، به ویژه حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی گفته است که اینان مرتکب هیچ تخلفی نشده اند و کلیه اتهامات مالی ایراد شده علیه حمید بقایی بی اساس و فاقد حتا یک سند است. وی تصریح نموده که اسفندیار رحیم مشایی تنها به دلیل اعتراض به حکم حمید بقایی به "اقدام علیه امنیت ملی" متهم و زندانی شده است.

محمود احمدی نژاد دستگاه قضایی را به مناظرۀ علنی دعوت کرده و سپس پرسیده است که معترضان چگونه باید اعتراض خود را بیان کنند بی آنکه به اقدام علیه امنیت ملی متهم شده و دستگیر شوند. رئیس جمهوری پیشین ایران گفته است که هیچ "وصله ای به دولت های نهم و دهم نمی چسبد." او بار دیگر خواستار برگزاری علنی دادگاه حمید بقایی شده و خطاب به رهبران ایران هشدار داده که وضعیت موجود ادامه نخواهد یافت.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید