اتمی

احمدی نژاد محل استقرار مراکز جدید غنی سازی را تأیید کرد

ایرنا

دستيار ارشد محمود احمدی نژاد، مجتبي ثمره هاشمي، خبر داد که مکان های تازه ای برای ساخت مراکز غنی سازی اورانیوم انتخاب شده و مورد تأیید رییس جمهور قرار گرفته است. به گفتۀ وی، عملیات ساخت این مراکز با فرمان احمدی نژاد آغاز خواهد شد. محمود احمدی نژاد در سال گذشته از ساخت ده مرکز غنی سازی دیگر سخن گفته بود و پس از او، علی اکبر صالحی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، از ساخت دو مرکز جدید طی سال جاری خبر داد. 

تبلیغ بازرگانی

به گفتۀ دستيار ارشد رييس جمهور، مجتبي ثمره هاشمي، محمود احمدی نژاد محل استقرار مرکز جديد هسته‌ای كشور را تاييد كرده است و روند ساخت اين مركز هسته ای نيز با دستور وی آغاز خواهد شد.

مجتبي ثمره هاشمي به خبرگزاری ایلنا گفت: "سايت‌های جديدی كه براساس برنامه سازمان انرژی اتمي بايد در سال جديد ساخته شوند مكان يابي شده‌اند و مراحل ساخت اين مراكز مرحله به مرحله در حال انجام است".
وی اطلاعات بیشتری در مورد این مکان ها و یا تعداد مراکز جدید ارائه نکرد.

نزدیک به دو ماه قبل، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، علی اکبر صالحی خبر داد که کشورش طی سال جاری، ساخت دو مرکز غنی سازی اورانیوم را آغاز خواهد کرد. به گفتۀ وی، این مراکز در دل کوه ساخته خواهد شد تا از حملات احتمالی ایمن باشند.
علی اکبر صالحی از شناسایی پنج محل جدید برای ساخت این مراکز سخن گفته بود.

قبل از آن، در پاییز گذشته، محمود احمدی نژاد گفته بود که ایران ده مرکز غنی سازی دیگر تأسیس خواهد کرد.

مجتبي ثمره هاشمي همچنين در بارۀ موضوع انتقال اورانیوم ایران به خارج از کشور به خبرگزاری ایلنا گفت: "باب مذاكره با كشورهای مورد نظر همچنان مفتوح است".
وی سپس توضیح داد که "توليد سوخت در داخل كشور منافاتي با واردات آن ندارد؛ ما براساس نيازي كه براي تامين سوخت راكتور تحقيقاتي تهران داريم اقدام به توليد داخلي اورانيوم كرده‌ايم و اين روند تا زمان پاسخگويي به نيازمان ادامه خواهد داشت".

ثمره هاشمي در پایان بار دیگر تأکید کرد که "ايران تنها براي مقاصد صلح آميز به دنبال دستيابي به انرژي هسته‌اي است و با پايبندي به رژيم عدم اشاعه به دنبال خلع سلاح جهاني است".
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید