ایران

احمدی نژاد کشورهای غربی را متهم به انحصار تکنولوژی کرد

Reuters
۳ دقیقه

محمود احمدی نژاد که در حال حاضر در شانگهای بسر می برد، " کشورهای قدرتمند" را متهم کرد که خودشان از بمب های کشتار جمعی استفاده کرده اند اما مانع دستیابی به انرژی اتمی صلح آمیز توسط دیگر کشورها می شوند.

تبلیغ بازرگانی

 محمود احمدی نژاد که در حال حاضر در شانگهای بسر می برد، " کشورهای قدرتمند" را متهم کرد که خودشان از بمب های کشتار جمعی استفاده کرده اند اما مانع دستیابی به انرژی اتمی صلح آمیز توسط دیگر کشورها می شوند.
وی که بمنظور بازدید از اتاق ایران در نمایشگاه جهانی در این شهر حضور دارد، این قطعنامه را از نظر مردم ایران فاقد ارزش حقوقی دانست و آنرا نشانه ای بر ضعف سیاسی اعضای شورای امنیت معرفی کرد.

محمود احمدی نژاد، با بیان اینکه این قطعنامه تیر خلاص شورای امنیت و آمریکا است، این شورا را ابزار دست آمریکا دانست که به ملت ها تعلق ندارد و ساختار آن کاملاً دیکتاتوری است.

رئیس جمهوری ایران همچنین اعضای دائم شورای امنیت را متهم کرد که می خواهند انرژی اتمی را به صورت انحصاری در اختیار خود نگهدارند و به همین دلیل از پیشرفت دیگر کشورها جلوگیری می کنند.

وی با به زیر سوال بردن رای اعضای غیر دائم شورای امنیت گفت:" سه عضو شورای امنیت رای منفی و ممتنع دادند، هفت عضو دیگر نیز وابسته به غرب هستند و یکبار هم رای مستقل نداده اند. سه عضو دیگر نیز تحت فشار مجبور شده اند رای بدهند".

همزمان با این سخنان، سخنگوی وزرات امور خارجل ایران نیز به چین و روسیه توصیه کرد منافع بلند مدت خود را در نظر بگیرند. رامین مهمانپرست با گفتن اینکه اینگونه حوادث زودگذر است، رای دادن در نتیجۀ فشار آمریکا را رویکرد غلطی دانست و افزود :" این نوع رفتار به نفع این کشورها نیست".

علی اکبر سلطانیه، نمایندۀ ایران در آژانس بین المللی اتمی نیز گفت ایران بیش از تعهداتش در همکاریها با این آژانس گامی برنمی دارد و این آژانس را موظف دانست درخواست های خود را در قالب همین چارچوب ارائه کند. وی تصویب قطعنامه را دور از منطق دانست و افزود مسئولان ایران در زمان مقتضی علیه این قطعنامه موضع گیری خواهند کرد.

 منوچهر متکی، وزیر امور خارجۀ ایران نیز بار دیگر با تاکید بر صلح آمیز بودن فعالیت اتمی ایران، قطعنامه را غیر عادلانه خواند. وی دستیابی به انرژی هسته ای را حق تمام اعضای پیمان سلاح های غیر اتمی از جمله ایران دانست.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید