ایران

احمد توکلی : مردم تحمل این همه گرانی و تورم را ندارند

احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس هشدار داد که دولت قصد دارد با توافق کمیسیون تلفیق مجلس درآمد خود از محل حذف یارانه ها را بیش از دوبرابر افزایش دهد که این بار تورم و گرانی را برای مردم غیرقابل تحمل خواهد کرد و احتمالاً دولت را ناگزیر از عقب نشینب خواهد نمود.

تبلیغ بازرگانی

احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس بار دیگر نسبت به تورم فزایندۀ ناشی از حذف گستردۀ یارانه ها هشدار داد. او گفت که دولت در نظر دارد در بودجۀ سال جاری درآمد ناشی از حذف یارانه ها را از 30 هزار میلیارد تومان به 62 هزار میلیارد تومان افزایش دهد که بمنزلۀ افزایش دوبرابری قیمت های موجود است که فشار تورمی زیادی را در پی خواهد داشت.

احمد توکلی هشدار داده است که مردم تحمل این همه بار گرانی و تورم را ندارند و اگر اجرای قانون حذف یارانه ها به همین صورت ادامه یابد دولت ناگزیر از عقب نشینی خواهد بود.

با این حال، در روزهای گذشته احمد توکلی با تکرار همین هشدار تصریح کرده بود که کل درآمد حاصل از حذف یارانه ها 32 هزار میلیارد تومان است، در حالی که رقم یارانه های نقدی که باید به مردم پرداخت شود به 37 هزار میلیارد تومان بالغ می شود.

به همین دلیل، نه تنها دولت نتوانسته بر خلاف قانون 30 درصد درآمد حاصل از حذف یارانه ها را به صنعت و کشاورزی اختصاص دهد، بلکه برای پرداخت یارانه های نقدی به مردم نیز ناگزیر از فروش بخشی از ذخایر ارزی و طلای کشور بوده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید