ایران/ داخلی

احمد جنتی در مورد دخالت درانتخابات آینده به مقامات دولت هشدار داد

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان

 هنوز چند ساعت از سخنان مفصل حسن روحانی در همایش سراسری استانداران و فرمانداران پیرامون لزوم رعایت قانون در انتخابات آینده در مجلس خبرگان رهبری و مجلس، نگذشته بود که از همان تریبون احمد جنتی در مورد «دخالت درانتخابات آینده» به مقامات دولتی هشدار داد.

تبلیغ بازرگانی

 دبیر شورای نگهبان، بامداد امروز شبنه ٣٠ ماه مه، در همایش استانداران از جمله گفت: برخی از افراد کارهایی می کنند که با هیچ معیاری جور درنمی‌آید. رفتار و موضع گیری‌هایی از برخ مسئولین دیده می شود که مناسب برای فضای برگزاری انتخابات نیست.
بعضاً این افراد اعلام می کنند که اگر مجلس را گرفتیم درپُست خود باقی می‌مانیم و در غیر این صورت جایگاه خود را از دست می دهیم، چنین اظهار نظرهایی، به گفته احمد جنتی، پذیرفته نیست.

آیت الله جنتی با اشاره به انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری و مجلس اسلامی افزود: باید در مسائل سیاسی همچنان موضوع فتنه را به عنوان یک مسأله روز در نظر بگیریم.
مقام معظم رهبری نیز این موضوع را خط قرمز اعلام کردند و باید همه مسئولین به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
وی گفت: انتظارداریم این مسأله را از دیدگاه رهبری و دیدگاه افراد دارای بصیرت مورد توجه قرار دهیم .
موضوع فتنه مسأله براندازی بود که نظام اسلامی توانست به خوبی از عهده آن برآید.

احمد جنتی، بدون اشاره به سخنان حسن روحانی درمورد انتخابات آینده گفت: متأسفانه برخی مقامات ما، گرایشات سیاسی خود را مخفی نمی کنند و به صراحت اعلام می کنند که به جریان سیاسی خاصی وابسته هستند.
آیا یک عضو حزب می تواند دراجرای انتخابات جانبدارانه عمل نکند؟.

ساعتی پیش از سخنان دبیر شورای نگهبان، حسن روحانی در همایش استانداران از جمله گفته بود: مبادا بگویند صندوق‌ها از پیش پر شده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید