دسترسی به محتوای اصلی

احمد خاتمی : برای مبارزه با اینترنت باید بیشتر در تنور دین دمید

احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران
احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران مهر
متن توسط : ناصر اعتمادی
2 دقیقه

آیت الله احمد خاتمی در خطبه های امروز نماز جمعۀ تهران بار دیگر نسبت به "جنگ فرهنگی" که از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی جریان دارد هشدار داد و گفت که این "جنگ فرهنگی" از "جنگ نظامی" سخت تر است و "افراد و جامعه را از درون پوک کرده و متلاشی می کند."

تبلیغ بازرگانی

احمد خاتمی سپس تصریح کرد که علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، "از سال ۱٣٧۰ تاکنون با عناوینی نظیر تهاجم فرهنگی، ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی به این خطر اشاره کرده و امروز باید احساس خطر کرد."

احمد خاتمی سپس از جوانان خواست که بیشتر "این خطر را احساس کنند"، چون "بیشتر از سایر اقشار با اینترنت و شبکه های اجتماعی سروکار دارند." وی مدعی شد که اینترنت "به منزلۀ آتشی است که دین، اخلاق و استقلال جامعه را هدف قرار داده است."

احمد خاتمی سپس از حوزه های علمیه، سازمان های تبلیغاتی حکومت اسلامی ایران خواست که در جهت مبارزه با این "تهاجم فرهنگی" ستاد تشکیل بدهند. خطیب نماز جمعۀ تهران سپس مدعی شد : "فقط دین می تواند در برابر این تهاجم ها مقاومت کند و بر این اساس باید در تنور دین دمید و آن را گرم کرد."

آیت الله احمد خاتمی نگفت که چرا برغم دمیدن در این تنور طی چهار دهۀ گذشته، بر دامنه و عمق آنچه وی "تهاجم فرهنگی" می نامد دائماً افزوده شده است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.