افغانستان/ دولت

احمد ضیا مسعود: ایجاد اصلاحات در افغانستان با چالش روبرو است

احمد ضیا مسعود، نماینده ویژه رییس جمهوری افغانستان
احمد ضیا مسعود، نماینده ویژه رییس جمهوری افغانستان

حکومت افغانستان می پذیرد که با وجود ایجاد کمیسیون اصلاحات اداری، ایجاد اصلاحات در این کشور هنوزهم با چالش هایی روبرو است.

تبلیغ بازرگانی

احمد ضیا مسعود نماینده ویژه رییس جمهور غنی برای حکومت داری خوب روزسه شنبه ۹ اوت/ ۱۹ اسد/  مرداد در نشستی زیرنام «نقش اصلاحات در عرضه خدمات بهتر» در کابل گفت: «کمسیون اصلاحات اداری، از زمان ایجاد آن مساعی وکوشش های زیادی به جرچ داده اما آنگونه ی که تصور میشد که واقعا ظرفیت های مامورین خدمات ملکی ما ارتقا یابد، بدلیل مداخله های نامشروع برخی شخصیت های صاحب نفوذ در اداره های دولتی، متاسفانه هنوز هم حکومت به این مامول دست نیافته وما باچالش های مواجه هستیم».

آقای مسعود دلیل عمده دیگرادامه ی فساد در نهاد های دولتی افغانستان را، فرسوده بودن وعقب ماندگی سیستم اداری حاکم در این کشور عنوان نمود. او برای ایجاد اصلاحات وشفاف سازی اداره های افغانستان بر ضرورت اصلاح قوانین،‌ از جمله قانون کار تاکید ورزید.

درهمین حال عبدالبصیر انور وزیر عدلیه ی حکومت افغانستان که او هم درین نشست حضور داشت، طی صحبتی گفت: «شماری ازقوانین کشور از زبان خارجی ترجمه شده اند که با واقعیت های جامعه ما مطابقت ندارند، ما سعی داریم تا این قوانین را برابر با منافع وارزش های ملی مان تغییر بدهیم».

وزیر عدلیه ی افغانستان علاوه کرد: درحال حاضر کار روی طرح قانون تشکیلات اساسی دولت، قانون کار، قانون اجرای جزایی و برخی قوانین دیگر، جریان دارد.

در نشست امروز همچنین مایکل هارتمن سرپرست نمایندگی سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان، ازموجودیت فساد گسترده در نهاد های دولتی افغانستان انتقاد تند نموده گفت:«تا جایی که دیده میشود، فرصت های کاری و پست های دولتی، دربدل پول به افراد واشخاص واگذار میگردد، نه براساس شایستگی افراد». او درعین حال بر ادامه کمک های سازمان ملل متحد به افغانستان در امر مبارزه با فساد تاکید کرد.

این درحالی است که افغانستان درحال حاضر از جمله سه کشور پیشتاز در داشتن فساد اداری در سطح جهان به شمار میرود، تا جاییکه خان جان الکوزی معاون اتاق های تجارت این کشور در نشست امروز گفت:«از زمان حکومت وحدت ملی ظرف دوسال گذشته، فساد اداری نه تنها که کاهش نیافته است بلکه بیشتر از پیش شده است».

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید