عراق/ داخلی

احمد چلبی سیاستمدار عراقی مخالف صدام حسین درگذشت

تبلیغ بازرگانی

 "احمد چلبی" سیاستمدار عراقی دردوران بحران نظامی – سیاسی این کشور که پس از سرنگونی صدام حسین نخست به قائم مقامی وزارت نفت و سپس معاونت نخست وزیری عراق رسید، درهفتاد سالگی درگذشت.
چلبی پس از سرنگونی صدام درکانون مهمترین رویداها سیاسی کشورخود قرار داشت.
چلبی به عنوان رهبر حزب کنگره ملی عراق ازاعضای برجسته شورای حکومتی تازه عراق بود که پس از سرنگونی حزب بعث وصدام حسین تحت عنوان اولین دولت عراق آزاد تشکیل شده بود.
وی تا پیش از سرنگونی صدام به عنوان مخالف رژیم صدام درتبعید به سرمی برد.
احمد چلبی پیش از آغاز جنگ درعراق یکی از تامین کنندگان اصلی اطلاعات مربوط به وجود برنامه های اتمی درعراق برای آمریکائیان بود که به عنوان سندی ازسوی کولین پاول درسازمان ملل مطرح گردید ولی بعداً درحقیقت آن تردید های جدی به وجود آمد.
احمد چلبی شیعه عراقی درسال ١٩٩٢ میلادی دراردن هاشمی به اتهام کلاهبرداری چندین میلیون دلاری محاکمه غیابی و محکوم شد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید