آگهی‌ها و آگاهی‌ها

آگهی‌ها و آگاهی‌ها
آگهی‌ها و آگاهی‌ها .

آگهی‌ها و آگاهی‌های مربوط به نشست‌های علمی و پژوهشی، برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و نیز نمایش‌ها و نمایشگاه‌های هنری را که در شهر‌های گوناگون اروپا برگزار می‌شود و با جهان فارسی‌زبان پیوند دارد، در این صفحه بیابید.

تبلیغ بازرگانی

برای انتشار آگهی در این بخش، متن و یا تصویر آن باید مستقیما به آدرس rfi.fa@rfi.fr ارسال شود. تنها تقاضاهائی مورد توجه قرار خواهد گرفت که نام، نام خانوادگی، شمارۀ تلفن، آدرس ایمیل و مسئولیت ارسال کننده در آن به‌ روشنی ذکر شده باشد. آگهی‌های تجارتی و آگاهی‌های مربوط به فعالیت‌های سیاسی سازمانی در این محل درج نخواهد شد. ار.اف.ای در انتخاب و انتشار آگهی‌ها آزادی کامل دارد و در این زمینه ملزم به ارائه هیچ توضیحی نیست.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید