ایران / گفت‌وگو

اختلافات برسر چگونگی انتخاب شهردار تهران

DR

 به دنبال انجام انتخابات شهرداری تهران، گزارش های متعددی از وجود اختلافات درمیان اعضای شورای شهروحتی جناح اصلاح طلب حکومتی حکایت دارد.  

تبلیغ بازرگانی

 با گذشت بیست وچهارساعت ازاعلام نتایج انتخابات شهردار تهران هنوز ازچند و چون توزیع آرای اعضای شورای شهرخبردقیقی دردست نیست.

برخی از محافل سیاسی سپاه پاسداران را به حمایت مستقیم و یا غیرمستقیم ازهمردیف خود محمد باقرقالیباف متهم می کنند.

برخی براین باورند که هاشمی رفسنجانی به کمک فرزندش محسن هاشمی آمده ولی موفق نشده است. با این همه این پرسش هنوزبی پاسخ مانده است که درحالیکه جناح اصلاح طلبان حکومتی درشورای شهر تهران در اکثریت هستند، چگونه فرزند هاشمی رفسنجانی کرسی شهرداری را به دست نیاورده است؟

دریک گفت وگوی تلفنی این پرسش را با مرتضی کاظمیان روزنامه نگارمقیم پاریس مطرح کردم . مرتضی کاظمیان. گوش کنید:
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید